img-link-cvc-home.png      img-link-cvc-training.png

 

Pa prumove diálugu i midjor konprenson entri pulísia i kumunidadi, Gabineti Izikutivu di Siguransa Públiku di Massachusetts dja kria un Prugrama di Pulisiamentu Justu i Inparsial (FAIP). FAIP é un inisiativa baziadu na Interneti ki kriadu pa da pulísia di Massachusetts i menbrus di kumunidadi novus ideia sobri prublemas rilasionadu ku “pirfil rasial” (racial profiling).

 

Kes matirial di formason di FAIP foi kriadu, ku finansiamentu di guvernu federal, pa mostra ma pulísia i kumunidadi pode trabadja djuntu pa intende midjor i ultrapasa influénsias kultural i prikonseitus inkonsenti. Rizultadu di tudu kes trabadju li é pa prumove un anbienti ku más konfiansa i ku midjor dizenpenhu di pulísia.

 

Prugrama di FAIP ten sinku módulus di formason. Kes módulu ta papia di tópikus sima influénsias kultural, prikonseitus inskonsienti i mesmu  fatoris biolójiku ki ta influensia manera ki algen ta riaji duranti interason entri pulísia i kumunidadi. Kes influénsia la, inkluindu ses ifeitus i konsikuénsias, ta analizadu ku pontu di vista di pulísia i di kumunidadi tanbe.

 

Gabineti Izikutivu di Siguransa Públiku di Massachusetts dja dispunibiliza prugrama di FAIP pa pulísias i menbrus di kumunidadis na stadu di Massachusetts interu.