Mô đun 1

Tổng quan và lịch sử của thành kiến chủng tộc

Mô đun 1 giới thiệu tổng quan về thành kiến chủng tộc, thành kiến chủng tộc được định nghĩa ra sao và toà án đã nhìn nhận vấn đề này như thế nào ở Massachusetts. Mô đun này xem xét các tình huống cụ thể khi việc sử dụng thành kiến chủng tộc có thể áp dụng, nhưng nói chung, thành kiến chủng tộc không phải là một cách hiệu quả để xác định đối tượng bị tình nghi.

Video huấn luyện cho mô đun này

YouTube image   img-link-faip-vn-mod-1-part-1   img-link-faip-vn-mod-1-part-2

Mô đun 2

Đánh giá Hành Động Tội Phạm

Trong mô đun 2 chúng tôi sẽ bàn đến việc đánh giá hành vi tội phạm gồm có cả các cách làm khác với thành kiến chủng tộc. Chúng tôi sẽ bàn đến cách thức mà não bộ và thậm chí một vài đặc điểm sinh học của chúng ta tác động đến thành kiến của chúng ta một cách vô thức như thế nào. Người xem sẽ học cách nhận biết và làm việc xoay quanh một số hành vi bẩm sinh này.

Video huấn luyện cho mô đun này

YouTube image   img-link-faip-vn-mod-2-part-1   img-link-faip-vn-mod-2-part-2

Mô đun 3

Tiếp xúc với Cảnh sát từ Quan Điểm của Cảnh sát và qua Cách Nhìn của Người Da Màu

Mô đun 3 thảo luận các khía cạnh xã hội về văn hoá và thành kiến.

Mô đun này cũng xem xét các khái niệm về định kiến, sự phân biệt, phân biệt chủng tộc và sự khác nhau của những khái niệm này cũng như việc các vấn đề này tác động đến quan hệ cảnh sát - cộng đồng như thế nào.

Video huấn luyện cho mô đun này

YouTube image   img-lnk-faip-vn-mod-3-part-1   img-link-faip-vn-mod-3-part-2

 

Mô đun 4

Khuyến khích Công dân Tham gia Thảo luận về Thành kiến Chủng tộc hay về Cảm nhận của nó

Mô đun 4 bàn về các tiếp xúc giữa cộng đồng-cảnh sát và bao nhiêu yếu tố được thảo luận trong các mô đun trước ảnh hưởng đến những va chạm trên đường phố hàng ngày. Mô đun giải thích rằng đôi lúc cho dù công tác cảnh sát tốt cũng có thể dựa trên thành kiến, nhưng nhấn mạnh đến giá trị chung của việc tạo nên một quan hệ với cộng đồng.

Video huấn luyện cho mô đun này

YouTube image   img-link-faip-vn-mod-4-part-1

Mô đun 5

  Thu thập và Phân tích Số liệu về các Vụ Chặn xe

Ở mô đun 5 chúng ta sẽ bàn đến các phương pháp thu thập số liệu có tính toán học và thống kê và cách thức mà các phương pháp này có thể được dùng để xác định liệu thành kiến chủng tộc có hiện diện trong một cộng đồng hay một vùng nào đó. Mô đun này bàn đến việc số liệu nào nên được thu thập, và nó phải được thu thập nó ra sao và qui trình phân tích thông tin khi muốn tìm hiểu sự hịện diện, hay không hiện diện của, thành kiến chủng tộc.

Video huấn luyện cho mô đun này

YouTube image     img-link-faip-vn-mod-5-part-1   img-link-faip-vn-mod-5-part-2