Fair and Impartial Policing Logo

Nu ta spera ma pulísia i menbrus di kumunidadi ta uza kes informason ki sta na es website li pa trabadja djuntu pa omenta ruspetu pa kunpanheru, kulaborason i siguransa públiku.

Konstrui Konfiansa – Konsigi Rizultadus

  

img-link-cvc-about.png     img-link-cvc-training.png

 

Kiridus sidadon di nos Stadu,


Gabineti Izikutivu di Siguransa Públiku ten orgulhu di aprizenta nhos es website ki tene informason sobri pulisiamentu justu i inparsial.


Pirfil rasial (un tipu di diskriminason rasial) é un prublema ki dja nu dura ta lida ku el, i akontisimentus risenti dja torna traze-nu es asuntu, ki ta dividi un monti di algen, pa nu ben diskuti-l más un bes.


Obijetivu des website li é pa el sirbi komu un rikursu i un feramenta di idukason i formason pa pulísia i pa menbrus di kumunidadi. Es website tene informason inpurtanti sobri manera ki pulísia ta interaji ku sidadon. Tanbe el ta da kumunidadi más informason sobri kes un monti di fatoris i priokupason ki un ajenti di pulísia ten ki pensa na el ora ki el sa ta lida ku un situason ki pode ser prigozu.


Nu ta spera ma pulísia i menbrus di kumunidadi ta uza kes informason ki sta na es website li pa trabadja djuntu pa kria un anbienti di ruspetu, kulaborason i siguransa públiku.