Fair and Impartial Policing Logo

Nu ta spera ma pulísia i menbrus di kumunidadi ta uza kes informason ki sta na es website li pa trabadja djuntu pa omenta ruspetu pa kunpanheru, kulaborason i siguransa públiku.

- Mary Elizabeth Heffernan
Sekretáriu di Gabineti Izikutivu di Siguransa Públiku

 

Konstrui Konfiansa – Konsigi Rizultadus

  

img-link-cvc-about.png     img-link-cvc-training.png

 

Kiridus sidadon di nos Stadu,


Gabineti Izikutivu di Siguransa Públiku ten orgulhu di aprizenta nhos es website ki tene informason sobri pulisiamentu justu i inparsial.


Pirfil rasial (un tipu di diskriminason rasial) é un prublema ki dja nu dura ta lida ku el, i akontisimentus risenti dja torna traze-nu es asuntu, ki ta dividi un monti di algen, pa nu ben diskuti-l más un bes.


Obijetivu des website li é pa el sirbi komu un rikursu i un feramenta di idukason i formason pa pulísia i pa menbrus di kumunidadi. Es website tene informason inpurtanti sobri manera ki pulísia ta interaji ku sidadon. Tanbe el ta da kumunidadi más informason sobri kes un monti di fatoris i priokupason ki un ajenti di pulísia ten ki pensa na el ora ki el sa ta lida ku un situason ki pode ser prigozu.


Nu ta spera ma pulísia i menbrus di kumunidadi ta uza kes informason ki sta na es website li pa trabadja djuntu pa kria un anbienti di ruspetu, kulaborason i siguransa públiku.

 

Atensiozamenti,

 

Mary Elizabeth Heffernan
Sekretáriu
Gabineti Izikutivu di Siguransa Públiku
Stadu di Massachusetts

Recommended Content

People also viewed...

You recently viewed...

Personalization is OFF. Your personal browsing history at Mass.gov is not visible because your personalization is turned off. To view your history, turn your personalization on.

Learn more on our .

*Recommendations are based on site visitor traffic patterns and are not endorsements of that content.