Mục Tiêu Trình Bày:

 • Người tham gia có thể định nghĩa được văn hoá, văn hoá phụ và ảnh hưởng của nó đến giao tiếp của con người trong các tiếp xúc giữa nhân viên thi hành luật pháp và công dân.
 • Sau khi xem một loạt các ngữ cảnh, người tham gia sẽ có thể liệt kê ra các niềm tin, các cách suy nghĩ và hành vi dẫn tới cảm nhận của nhân viên cảnh sát và công dân trước, trong khi và sau cuộc tiếp xúc giữa cảnh sát và công dân.
 • Người tham gia sẽ mô tả được các lần tiếp xúc giữa nhân viên thi hành luật pháp và công dân được cảm nhận một cách tiêu cực ảnh hưởng đến nhân viên cảnh sát và công dân.

I. Ảnh Hưởng Văn Hoá Đến Công Việc Cảnh Sát

A. Văn hoá bao hàm niềm tin, giá trị, cách suy nghĩ, hành vi và các lề thói hàng ngày được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Văn hoá cũng giúp xác định thế nào là hành vi bình thường, hay đâu là điều đúng, đâu là điều sai trong suy nghĩ của một người, và quan điểm của họ về việc vi phạm luật pháp.

B. Phần Văn Hoá Thi Hành Pháp Luật.

 • Tất cả mọi nhân viên cảnh sát, dầu bị ảnh hưởng đáng kể bởi niềm tin, giá trị, lề thói và hành vi của văn hoá lớn của mình, đều có chung nhiều giá trị, niềm tin và lề thói riêng biệt của văn hoá thi hành pháp luật.
 • Trong nhiều mục đích thi hành luật pháp, thì kiểm soát tội ác và duy trì một chất lượng sống có thể chấp nhận được trong một cộng đồng nào đó là quan trọng. Thi hành pháp luật của xã hội giúp đạt được các mục đích này.
 • Quyền thi hành pháp luật như bắt giữ và sử dụng vũ lực và các kỹ thuật kiểm soát khác để kiềm chế hành vi của xã hội là yếu tố quan trọng nhất khiến cảnh sát khác với những người còn lại của xã hội.

C. Văn hoá có thể ảnh hưởng cách thức cảnh sát nhìn nhận về công dân và ngược lại. Các ảnh hưởng này thường bị chi phối bởi niềm tin, thái độ và hành vi mà có thể tác động tiêu cực đến tiến trình xây dựng sự cảm thông giữa hai nhóm. Các ranh giới văn hoá là:

 • Thành kiến: Một sự phán xét hay ý kiến được tạo nên trước khi các sự kiện được biết, thường thì liên quan đến suy nghĩ tiêu cực hay không tốt về các nhóm người.
 • Phân biệt: Hành động dựa trên các suy nghĩ thành kiến và hành vi không đúng mức về một nhóm sắc tộc hay chủng tộc và các thành viên của nó. Nó được diễn tả bằng sự phân biệt và các quyết định được đưa ra trên cơ sở thành kiến.
 • Phân biệt chủng tộc: Niềm tin về sự khác nhau cố hữu giữa các sắc tộc quyết định thành tựu của một cá nhân hay một nhóm người, thường bao hàm ý tưởng là chủng tộc của một nhóm người này thì cao quý hơn người khác.

II. Ảnh Hưởng Tinh Thần của Những Người Bị Cảnh Sát Chặn Lại

 • Đối với nhiều cảnh sát, thì thật khó để hiểu ảnh hưởng tinh thần của những người bị chặn lại. Để giúp đỡ chúng tôi trình bày về những công dân mô tả các tình huống này bằng chính ngôn từ của họ.
 • Đối với những người da màu, đến từ những nền văn hoá nơi người ta sợ cảnh sát đến chết, và những người không hiểu điều gì đang xảy ra, thì các ảnh hưởng này có thể bị khuyếch đại
 • Chúng tôi sẽ cung cấp những đoạn trích lấy từ những hội thảo cảnh sát/cộng đồng để đem đến thông điệp rằng việc chặn xe người da màu tạo nên một tác động mạnh mẽ đến quan điểm của cảnh sát và như vậy ảnh hưởng đến khả năng của họ để có được sự hợp tác và cung cấp thông tin từ cộng đồng. Thông thường, trong các hội thảo cảnh sát/ cộng đồng, các công dân nói về cách thức họ muốn được cảnh sát đối xử ra sao, cách thức họ bị đối xử và ảnh hưởng tinh thần tác động đến họ. Đối với một số cảnh sát, đây là quan điểm về tinh thần của công dân mà họ thường không biết. Đối với những người khác, thì điều này không thuyết phục bởi vì họ biết là người mà họ chặn lại đang vi phạm luật và đáng bị chặn lại. Tuy nhiên, bài huấn luyện sẽ nhấn mạnh rằng nhân viên cảnh sát có nhiều quyền quyết định chặn lại ai trên đường và họ phải ý thức về lý do tại sao họ chọn một người lái xe nào đó để chặn xe. Nhân viên cảnh sát phải biết về sức mạnh của thành kiến không ý thức được hay tiềm ẩn dựa trên chủng tộc ảnh hưởng đến quyết định của họ.

III. Cảm Nhận của Cảnh Sát Khi Chặn Xe (Trích từ Hội Thảo Cảnh Sát/Cộng Đồng)

Thông thường, cảnh sát nói về cách họ muốn được đối xử khi bị chặn xe, và cách họ thường được đối xử và tại sao họ lại cư xử như họ thường làm trong khi chặn xe. Thật hay, chúng tôi tìm thấy cảnh sát và công dân đều muốn những điều giống nhau-sự tôn trọng, không theo khuôn mẫu và thông cảm cho tình huống của họ. Các điểm tương đồng này có ích trong việc xây dựng liên kết giữa 2 nhóm.