Mục Tiêu Trình Bày:

 • Sau khi xem video, người tham gia có thể:
 • Mô tả cảm nhận của nhóm thiểu số về thành kiến chủng tộc.
 • Liệt kê các phản hồi của các nhóm chủng tộc về cảm nhận của họ đối với thành kiến chủng tộc.
 • Mô tả cảm nhận của nhân viên thi hành pháp luật về thành kiến chủng tộc.
 • Mô tả phản hồi của nhân viên thi hành pháp luật đối với cảm nhận về thành kiến chủng tộc.
 • Người tham gia sẽ có thể liệt kê ra một số thành tố của một chiến lược được thiết kế nhằm khuyến khích nhân viên thi hành pháp luật và công dân tham gia vào các cuộc thảo luận và hoạt động nhằm đem lại các giải pháp đối với thành kiến chủng tộc (cảm nhận hay thực tế).

I. Thái Độ và Cảm Nhận về Thành Kiến Chủng Tộc

 • Nhiều thành viên trong nhóm thiểu số có các quan điểm cụ thể hay quan điểm đã hình thành lâu ngày về thành kiến chủng tộc-đa số họ và các thành viên trong nhóm là nạn nhân của nó. Thậm chí trong nhiều cộng đồng nơi mà các nghiên cứu đáng tin cậy đã cho thấy thành kiến chủng tộc không phải là một vấn đề có tính hệ thống ở sở cảnh sát thì các thành viên cộng đồng vẫn còn nhiều quan ngại tồn đọng. Thái độ này phần lớn là do chính họ hay người nào gần gủi họ tin rằng (các) tiếp xúc của họ với nhân viên thi hành pháp luật là kết quả của một hình thức thành kiến sắc tộc hay chủng tộc nào đó mà không phải là kết quả của công tác cảnh sát công bằng và vô tư. Lý do cho những quan điểm và cảm giác mạnh mẽ này là nguồn gốc của giải pháp cho sự khó khăn xây dựng một mối quan hệ vững chắc và tôn trọng giữa nhân viên thi hành luật pháp và cộng đồng, những người cảm thấy thành kiến cảnh sát nhằm vào họ. Vì vậy, điều quan trọng là gợi mở những quan điểm này và chia sẻ nó cùng với những đối tác thực thi pháp luật trong một môi trường hướng đến giải pháp.
 • Những người trong đội ngũ thi hành pháp luật hiếm khi tin rằng cơ quan của họ nhắm đến các thành viên trong nhóm thiểu số. Quan điểm đa số của đội ngũ thi hành pháp luật thừa nhận là có thể có một hình thức thành kiến chủng tộc nào đó, tuy nhiên không nhiều. Vẫn còn có một số phần trăm những nhà thi hành pháp luật không tin vào sự hiện diện của hành động cảnh sát mang tính thiên vị dẫn đến "thành kiến chủng tộc". Khi được được hỏi về vấn đề này, câu trả lời thông thường là họ làm điều mà họ phải làm và đó là kết quả là "công tác cảnh sát tốt" mà không phải "công tác cảnh sát thiên vị có chủ định" nhằm đến bất kỳ một nhóm cụ thể nào đó. Vì vậy, một số người từ chối thay đổi quan điểm của họ về vấn đề mà nhiều bằng chứng thực nghiệm liên quan đến bộ phận hành pháp của họ cho thấy có sự phân biệt mà một số nhóm người nào đó đã trải nghiệm trong các quyết định và hành động thi hành pháp luật. Nhiều người khác trong nghề hiểu về sự phức tạp của vấn đề và để ngõ chuyện là có thể có một số phần trăm nhỏ nhân viên cảnh sát tin là nhắm vào một số người bởi vì quan điểm chủ quan của họ về chủng tộc và/hay dân tộc là " công tác cảnh sát tốt" và không phải là công tác cảnh sát thành kiến. Các nhà chuyên môn thi hành luật pháp nhấn mạnh "một phần trăm nhỏ'' và nói là không phải ai trong đội ngũ thi hành pháp luật đều được suy nghĩ một cách rập khuôn là có thành kiến và phân biệt chủng tộc. Xin nhắc lại, đây là quan điểm mạnh mẽ. Để đạt được điều này, điều quan trọng là gợi mở những quan điểm này của cảnh sát và chia sẻ nó cùng với những đối tác thực thi pháp luật trong một môi trường hướng đến giải pháp.
 • Một quan điểm khác từ nhóm thi hành pháp luật là các nhân viên thi hành pháp luật mà cũng là người da màu tin rằng chính họ cũng chứng kiến hay là người tiếp nhận những hành động nằm trong định nghĩa công tác cảnh sát có thành kiến. Các nhân viên cảnh sát này sẽ nói lên trải nghiệm của mình từ góc độ chuyên môn và góc độ cá nhân, kể cả sự am hiểu về những bài học và sự cẩn trọng họ sử dụng để dạy bảo con cái họ (đặc biệt là con trai nhỏ) về cách cư xử thích hợp khi bị nhân viên thi hành pháp luật tiếp xúc.
 • Giải quyết các khác biệt này thì khó khăn-nhưng mở ra được các kênh giao tiếp giữa cảnh sát và người da màu là quan trọng để thực hiện điều mà tất cả mọi bên liên quan đều muốn: một sự hợp tác mạnh mẽ, đáng tin cậy và bền vững. Trong tình huống này, khi cả hai nhóm đều có cơ hội không những nghe quan điểm và cảm nhận về người khác mà còn biết được nguồn gốc của một số quan điểm và cảm nhận, vì vậy có được cơ hội khả quan nhất để giải quyết các thách thức
 • Bước đầu tiên trong tiến trình giải quyết là hiểu và thông cảm. Cả nhân viên thi hành luật pháp và thành viên cộng đồng sẽ được chuẩn bị kỹ hơn để hiểu nhiều điều quan trọng mà bài huấn luyện muốn truyền đạt. Đối với nhân viên thi hành pháp luật (a) ảnh hưởng của thành kiến vô thức, (b) sự thật các tỉ lệ bắt trúng được thể hiện tác động ra sao đến niềm tin rằng những người thiểu số thường mang hàng phi pháp và (c) cảm nhận của những người bị chặn lại; đối với thành viên cộng đồng (a) công việc mà cảnh sát phải làm và lo ngại của họ về an toàn, (b) sự cần thiết không những giải quyết các vụ phạm pháp của họ, mà còn ngăn chặn nó và (c) mong muốn chung được phục vụ và bảo vệ cộng đồng. Chỉ đến lúc đó thì một giải pháp thật sự cho những khác biệt mới bắt đầu.