News

News Cập Nhật chính xác: Sự lừa đảo tiền thất nghiệp trên toàn nước Mỹ nhắm mục tiêu vào những người yêu câu ở Massachusetts

2/25/2021
  • Executive Office of Labor and Workforce Development
  • Department of Unemployment Assistance

BOSTONHôm nay, Sở thất nghiệp (DUA) đã công bố thông tin cập nhật về phạm vi và mức độ của vụ lừa đảo gian lận thất nghiệp trên toàn nước Mỹ vì nó liên quan đến tiêu bang Massachusetts. Như đã thông báo trước đó, các doanh nghiệp tội phạm đánh cắp thông tin cá nhân trước kia, vi phạm dữ liệu tiếp tục cố gắng nộp một số lượng lớn về các yêu cầu tiền thất nghiệp bất hợp pháp thông qua hệ thống thất nghiệp Massachusetts. 

Để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống thất nghiệp, DUA tiếp tục áp dụng nâng cao các biện pháp xác minh danh tính, qúa trình này có thể tạm thời trì hõan thanh toán cho một số đơn xin thất nghiệp ở Massachusetts.  DUA cũng đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và liên bang ,chính quyền địa phương và nhân viên dịch vụ chuyên trách để giải quyết kế hoạch gian lận thất nghiệp trên toàn nước và thu hồi các khoản thanh toán gian lận. Phân tích của DUA về kế hoạch gian lận bao gồm những xác nhận đã được báo cáo bởi những cá nhân cho biết danh tính của họ đã bị sử dụng cho một yêu cầu tiền thất nghiệp , những yêu cầu tiền thất nghiệp đã không xác minh được ID,  và các biện pháp toàn vẹn khác của chương trình.

Những cá nhân tin rằng một yêu cầu tiền thất nghiệp gian lận đã được nộp dưới danh nghĩa của họ được khuyến khích sử dụng biểu mẫu liên hệ gian lận của Sở thất nghiệp tại https://www.mass.gov/info-details/report-unemployment-benefits-fraud.

Tổng đài dịch vụ khánh hàng của DUA xử lý khoảng 16,000 cuộc gọi mỗi ngày và có hầu như 670 nhân viên và với hơn 300 nhân viên làm việc xét xử các yêu cầu thất nghiệp ngoài tổng đài. Bạn có thể liên hệ với tổng đài dịch vụ khách hàng của DUA theo số (877) 626-6800. Giờ bận rộn nhất của tổng đài DUA là vào sáng Thứ Hai.

Mẫu 1099s liên quan đến sự gian lận

Mẫu 1099-G thường được gửi đến những người xin tiền thất nghiệp vì mục đích khai thuế, bao gồm các khoản tiền thất nghiệp đã nhận được trong năm trước đó. DUA đã loại trừ việc gửi Mẫu 1099-G cho những cá nhân đã báo cáo khiếu nại gian lận miễn là thông tin tên họ khớp với thông tin trong hệ thống PUA và UIOL. Tuy nhiên, nếu một cá nhân đã nhận được mẫu 1099-G như họ chưa từng yêu cầu hoặc lãnh tiền thất nghiệp, thì họ nên điền mẫu báo cáo gian lận trên https://www.mass.gov/info-details/report-unemployment-benefits-fraud để phản ánh sự kiện này. DUA sẽ phát hành một tờ 1099-G mới cho những cá nhân đó và cũng sẽ gửi thông tin đã sửa cho IRS và DOR.  Những cá nhân sai lầm nhận được tờ 1099-G sẽ không phải trả thuế cho số thanh toán này.  

Tiền thất nghiệp lừa đảo/ Phishing Scam

Người yêu cầu tiền thất nghiệp cũng nên biết về một vụ lừa đảo (phishing scam)  đang xảy ra ở Massachusetts và  ở các tiểu bang khác. Các cử tri Massachusetts đã nhận được một tin nhắn văn bản bao gồm một liên kết yêu cầu họ nhập thông tin và mật khẩu của họ đăng nhập trên một trang web trông giống với trang web chính thức của Sở thất nghiệp (UIOnlinê).  Nếu một yêu cầu đã nhận được tin nhắn văn bản này, xin vui lòng đừng trả lời. Phản hồi cho các yêu cầu cho DUA vì DUA chỉ xin các bạn trình hồ sơ , giấy tờ trên mạng  https://uionline.detma.org/Claimant/Core/Login.ASPX or https://duaverify.eol.state.ma.us. DUA sẽ không bao giờ yêu cầu các bạn trả lời một tin nhắn hoặc thư điện mà có thông tin cá nhân.

Dữ liệu gian lận của người yêu cầu tiền thất nghiệp ở Massachusetts

Yêu cầu tiền thất nghiệp bên DUA trên UIOnline 
(Tháng 4, 2020 – Tháng 1, 2021)
 
Tổng số yêu cầu đã được gửi 120 Triệu 
Tổng số yêu cầu đủ điều kiện để được thanh toán 957,000
Tổng số yêu cầu bị từ chối 261,000
Tổng số đang chờ kháng cáo  28,000

 

Yêu cầu PUA đã giử 
(Tháng 4, 2020 – Tháng 1, 2021)
 
Tổng số yêu cầu đã được gửi 946,000
Tổng số yêu cầu đủ điều kiện để được thanh toán 282,000
Tổng số yêu cầu bị từ chối 627,000
Tổng số kháng cáo đang chờ xử lý  40,000

 

Các yêu cầu được xác định là gian lận do các cá nhân báo
(Tháng 4, 2020 – Tháng 1, 2021)
 
PUA và DUA 156K

 

Các khoản tiền đã phát hành được xác nhận là gian lận
(Tháng 4, 2020 – Tháng 1, 2021)
 
PUA và DUA $219Triệu

 

Tiền đã phát hành có khả năng thuộc gian lận
(Tháng 4, 2020 – Tháng 1, 2021)
 
PUA và DUA $468Triệu

 

Đã thu hồi các khoản thanh toán gian lận
(Tháng 4, 2020 – Tháng 1, 2021)
 
PUA và DUA $252Triệu

 

Tổng  thanh toán xác nhận cho người yêu cầu thất nghiệp
(Tháng 4, 2020 – Tháng 1, 2021)
 
PUA và DUA $15.7Tỷ

 

Thanh toán gian lận bị ngăn chặn  
(Tháng 4, 2020 – Tháng 1, 2021)
 
PUA và DUA $19.2Tỷ

 

Lưu ý: Sở thất nghiệp tiếp tục phân tích kế hoạch gian lận toàn nước Mỹ này và đã thuê một công ty kế toán pháp y được công nhận trên toàn nước để hỗ trợ điều tra gian lận. Các số liệu trên có thể thay đổi dựa trên phân tích đó.

 

Executive Office of Labor and Workforce Development  

EOLWD manages the Commonwealth’s workforce development and labor departments to ensure that workers, employers, and the unemployed have the tools and training needed to succeed in the Massachusetts economy.

Department of Unemployment Assistance 

DUA oversees the unemployment insurance (UI) program, which provides temporary income assistance to eligible workers in Massachusetts. DUA also determines and collects employer contributions to the UI program. To report fraud or get help with your claim, call Unemployment Customer Assistance at (877) 626-6800.
Feedback