This page, Chính quyền Baker-Polito phát động chương trình tài trợ nhằm mở rộng khả năng phục vụ thực phẩm địa phương cho người dân có lợi tức thấp, is offered by
Press Release

Press Release Chính quyền Baker-Polito phát động chương trình tài trợ nhằm mở rộng khả năng phục vụ thực phẩm địa phương cho người dân có lợi tức thấp

For immediate release:
8/13/2021
  • Department of Transitional Assistance

Media Contact for Chính quyền Baker-Polito phát động chương trình tài trợ nhằm mở rộng khả năng phục vụ thực phẩm địa phương cho người dân có lợi tức thấp

Alana Davidson, Director of Communications

BOSTON Hôm nay, Chính quyền Baker-Polito công bố một chương trình tài trợ với mục đích hỗ trợ nhà nông và các chợ nông sản cùng lúc mở rộng các điểm phục vụ thực phẩm địa phương cho người dân có lợi tức thấp trong khắp Khối thịnh vượng chung. Chương trình tài trợ này cung cấp thiết bị miễn phí cho các nông trại và chợ nông sản bán hàng trực tiếp để tạo điều kiện cho người dân được dùng trợ cấp Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ túc (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) tại các địa điểm di động một cách dễ dàng. Những nơi nhận SNAP bổ túc này sẽ giúp cung cấp thêm thực phẩm ngon tươi, lành mạnh cho người dân đồng thời gia tăng ngân sách tài trợ liên bang cho nền kinh tế tiểu bang.

Thời gian nộp đơn ghi danh nhận tài trợ sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 8, 2021 và nhà nông và các chợ nông sản có thể nộp đơn cho đến hết ngày 24 tháng 9, 2021.

Bộ trưởng Bộ Y tế Xã hội Marylou Sudders cho biết, “Chính quyền Baker-Polito đã và đang giải quyết tình trạng an ninh lương thực hiện đang gia tăng trong toàn Khối thịnh vượng chung vì ảnh hưởng kinh tế của đại dịch COVID-19”. “Chương trình tài trợ thiết bị SNAP này là một trong nhiều phương pháp Chính quyền đã áp dụng, cùng với Chương trình tài trợ cơ sở hạ tầng an ninh lương thực trị giá 36 triệu đô-la và việc tăng thêm 39 nhà cung cấp dịch vụ mới cho Chương trình khuyến khích sống lành mạnh, nhằm nâng cao khả năng nhận thực phẩm địa phương cho những người đang trong hoàn cảnh thiếu thốn lương thực trong cộng đồng nơi họ sống."

Thiết bị di động sử dụng trợ cấp SNAP này do Công ty Novo Dia Group cung cấp, sẽ được tặng miễn phí cho các nhà cung cấp nông sản đủ tiêu chuẩn, gồm cả những nhà cung cấp thực phẩm nhận SNAP mới và những nhà cung cấp cần đổi thiết bị mới. Những thiết bị này sẽ không nhận thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Để biết thêm thông tin về chương trình tài trợ, điều kiện người nộp đơn phải có và những thiết bị hợp lệ, vui lòng vào trang Mass.gov/SNAPEquipmentGrant.

Chương trình tài trợ này được cung cấp qua Sở Hỗ trợ chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance, DTA), phối hợp với Sở Tài nguyên nông nghiệp Massachusetts (Massachusetts Department of Agricultural Resources, MDAR) cùng với sự hỗ trợ tài chánh của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

“Tận dụng SNAP để mua các sản phẩm địa phương là phương pháp thiết yếu của chúng tôi trong nỗ lực giải quyết vấn đề tiếp nhận công bằng thực phẩm lành mạnh trên toàn tiểu bang. Ngoài việc giúp nâng cao khả năng tiếp nhận thực phẩm ngon tươi trồng tại địa phương cho các thân chủ SNAP, chương trình tài trợ này cũng hỗ trợ kinh tế cần thiết cho các nông trại và cộng đồng địa phương của chúng tôi, " Tổng giám đốc Sở Hỗ trợ chuyển tiếp Amy Kershaw cho biết.

“Chúng tôi rất vui mừng hỗ trợ chương trình tài trợ này. Nhờ đó nhà nông và các chợ nông sản có thêm khả năng nhận tiền trợ cấp SNAP từ khách hàng,” Tổng giám đốc Sở Tài nguyên nông nghiệp Massachusetts John Lebeaux tuyên bố. “Chúng tôi cảm tạ DTA và USDA đã hỗ trợ cho nhà nông trong Khối thịnh vượng chung này.”

Chương trình tài trợ này thực thi sự cam kết của Chính quyền Baker-Polito trong việc giải quyết tình trạng thiếu thốn lương thực và củng cố hệ thống lương thực của Khối thịnh vượng chung bây giờ và trong tương lai:

Sở DTA hỗ trợ và giúp cho cá nhân và gia đình có lợi tức thấp có khả năng đáp ứng nhu cầu căn bản của họ, nâng cao phẩm chất cuộc sống cũng như đi đến một đời sống tự lập tự túc lâu dài. Sở DTA phục vụ một trong tám người dân trong Khối thịnh vượng chung bằng cách trực tiếp hỗ trợ kinh tế cũng như lương thực, cùng nhiều cơ hội huấn luyện công ăn việc làm.

###

Media Contact for Chính quyền Baker-Polito phát động chương trình tài trợ nhằm mở rộng khả năng phục vụ thực phẩm địa phương cho người dân có lợi tức thấp

Department of Transitional Assistance 

The Department of Transitional Assistance (DTA) assists and empowers low-income individuals and families to meet their basic needs, improve their quality of life, and achieve long term economic self-sufficiency. DTA serves one in eight residents of the Commonwealth with direct economic assistance (cash benefits) and food assistance (SNAP benefits), as well as workforce training opportunities.
Feedback