This page, Bật MassNotify trên điện thoại thông minh của quý vị, is offered by

Bật MassNotify trên điện thoại thông minh của quý vị

Thêm điện thoại của quý vị vào cuộc chiến. Biết liệu quý vị đã tiếp xúc hay không và giúp ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19.

MassNotify là một công cụ mới hoạt động thông qua điện thoại thông minh, chú trọng đến quyền riêng tư, để cảnh báo những người dùng có thể đã tiếp xúc với COVID-19. Quý vị có thể bật MassNotify trên điện thoại iPhone hoặc Android của mình và thêm một công cụ nữa vào cuộc chiến chống lại sự lây lan của COVID-19.

Tìm hiểu cách bật MassNotify trên điện thoại của quý vị.

Table of Contents

Về MassNotify

MassNotify là một dịch vụ mới được phát triển với sự hợp tác của Google và Apple để giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19.

 • Khi quý vị quyết định tham gia, thiết bị của quý vị sẽ chia sẻ các mã ẩn danh với những người dùng khác của MassNotify bằng Bluetooth trên điện thoại của quý vị.
 • Các mã của MassNotify không chứa thông tin cá nhân hoặc dữ liệu về vị trí và hoàn toàn ẩn danh.
 • Nếu một người dùng khác mà quý vị đã ở gần có kết quả xét nghiệm COVID-19 là dương tính trong khoảng thời gian 14 ngày, quý vị sẽ nhận được thông báo. Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị có thể thông báo cho người khác một cách dễ dàng và giấu tên của quý vị để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Cách bật MassNotify trên điện thoại của quý vị.

Quý vị có thể bật MassNotify trong phần cài đặt của điện thoại thông minh iPhone hoặc Android của mình.

Trên iPhone (Có thể xem video hướng dẫn tại đây):

 1. Vào phần Cài đặt (Settings)
 2. Kéo đến Thông báo về việc Tiếp xúc (Exposure Notifications)
 3. Nhấn “Bật Thông báo về việc Tiếp xúc” (“Turn on Exposure Notifications”)
 4. Nhấn “Tiếp tục”
 5. Chọn Hoa Kỳ (United States), rồi chọn Massachusetts
 6. Làm theo hướng dẫn trên các màn hình sau để bật MassNotify

Lưu ý rằng phải bật Bluetooth thì MassNotify mới nhận biết được những người dùng khác ở gần.

Trên điện thoại Android (Có thể xem video hướng dẫn tại đây):

 1. Vào phần Cài đặt (Settings)
 2. Nhấn “Google”
 3. Nhấn “Thông báo về việc Tiếp xúc với COVID-19” (“COVID-19 Exposure Notifications”)
 4. Nhấn “Chọn vùng” (“Select your region”)
 5. Chọn Hoa Kỳ (United States), rồi chọn Massachusetts
 6. Nhấn “Tiếp tục” (“Continue”) và làm theo hướng dẫn trên các màn hình sau để bật MassNotify

Lưu ý rằng phải bật Bluetooth thì MassNotify mới nhận biết được những người dùng khác ở gần.

Nguồn hỗ trợ của MassNotify

Nếu quý vị gặp sự cố kỹ thuật với MassNotify, quý vị có thể gửi email cho Bộ phận trợ giúp (Helpdesk) của chúng tôi theo địa chỉ massnotifyhelp@mass.gov.

Tải bộ công cụ hỗ trợ MassNotify để có những tài liệu quý vị có thể chia sẻ với cộng đồng của mình nhằm khuyến khích những người khác kích hoạt MassNotify. Bấm vào đây để truy cập bộ công cụ.

Feedback