This page, Bật MassNotify trên điện thoại thông minh của quý vị, is offered by

Bật MassNotify trên điện thoại thông minh của quý vị

Cho điện thoại của quý vị tham gia vào cuộc chiến để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

MassNotify hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Một số lượng hạn chế người dùng ở Massachusetts hiện có thể dùng tất cả các chức năng.

MassNotify là một công cụ mới hoạt động thông qua điện thoại thông minh, chú trọng đến quyền riêng tư, để cảnh báo những người dùng có thể đã tiếp xúc với COVID-19. Quý vị có thể bật MassNotify trên thiết bị iPhone hoặc Android của mình và thêm một công cụ nữa vào cuộc chiến chống lại sự lây lan của COVID-19.

Tìm hiểu cách bật MassNotify trên điện thoại của quý vị.

Table of Contents

Về MassNotify

MassNotify là một dịch vụ mới được phát triển với sự hợp tác của Google và Apple để giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19.

  • Khi quý vị quyết định tham gia, thiết bị của quý vị sẽ chia sẻ các mã ẩn danh với những người dùng khác của MassNotify bằng Bluetooth trên điện thoại của quý vị.
  • Các mã của MassNotify không chứa thông tin cá nhân hoặc dữ liệu về vị trí và hoàn toàn ẩn danh.
  • Nếu một người dùng khác mà quý vị đã ở gần có kết quả xét nghiệm COVID-19 là dương tính trong khoảng thời gian 14 ngày, quý vị sẽ nhận được thông báo. Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị có thể thông báo cho người khác một cách dễ dàng và giấu tên của quý vị để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Cùng với việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn, MassNotify là một cách khác để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng của chúng ta trước sự lây lan của COVID-19.

Cách bật MassNotify trên điện thoại của quý vị.

Trên iPhone:

1.       Vào phần Cài đặt (Settings)

2.       Kéo đến Thông báo về việc Tiếp xúc (Exposure Notifications)

3.       Nhấn “Bật Thông báo về việc Tiếp xúc” (“Turn on Exposure Notifications”)

4.       Chọn Hoa Kỳ (United States)

5.       Chọn Massachusetts

 

Trên thiết bị Android:

1.       Đến cửa hàng Google Play

2.       Tải ứng dụng MassNotify

Nguồn hỗ trợ của MassNotify

Nếu quý vị gặp sự cố kỹ thuật với MassNotify, quý vị có thể gửi email cho Bộ phận trợ giúp (Helpdesk) của chúng tôi theo địa chỉ massnotifyhelp@mass.gov.

Feedback