• This page, Chia sẻ kết quả xét nghiệm COVID dương tính của quý vị với MassNotify và giấu tên, is offered by
 • Department of Public Health

Chia sẻ kết quả xét nghiệm COVID dương tính của quý vị với MassNotify và giấu tên

MassNotify là một công cụ mới hoạt động thông qua điện thoại thông minh, chú trọng đến quyền riêng tư, để cảnh báo những người dùng có thể đã tiếp xúc với COVID-19 và giúp bảo vệ cộng đồng của quý vị.

Table of Contents

Về việc chia sẻ xét nghiệm COVID-19 dương tính của quý vị

Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, quý vị có thể hỗ trợ bằng cách chia sẻ kết quả của mình, đồng thời giấu tên, thông qua MassNotify.

Đây là cách mà những người dùng khác của MassNotify biết được rằng họ đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính, mặc dù vậy họ sẽ không biết được danh tính của quý vị.

Chia sẻ thông tin này giúp ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.

Bước 1

Hãy ở một mình trong nhà nếu quý vị đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19:

 • Tránh xa những người khác. Tránh xa những người quý vị sống cùng.
 • Truy cập mass.gov/isolate để biết thêm thông tin về cách thức cách ly toàn và giúp ngăn chặn sự lây lan của vi rút.
 • Cơ quan y tế công cộng tại địa phương của quý vị cũng có thể liên hệ độc lập với quý vị về kết quả xét nghiệm dương tính của quý vị.

Bước 2

Chia sẻ kết quả xét nghiệm COVID dương tính của quý vị với những người dùng khác của MassNotify, đồng thời giấu tên:

 • Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, Cơ quan Y tế Công cộng (Department of Public Health - DPH) của Massachusetts sẽ gửi cho quý vị một tin nhắn văn bản có liên kết (link) mà quý vị có thể chọn sử dụng để chia sẻ kết quả xét nghiệm dương tính của mình với những người dùng khác của MassNotify, đồng thời giấu tên.
 • Nếu quý vị không nhận được tin nhắn văn bản có đường liên kết xác minh, đường liên kết của quý vị đã hết hạn hoặc quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với xét nghiệm tại nhà, thì quý vị có thể yêu cầu đường liên kết trực tiếp trong hệ thống MassNotify:
  • Trên điện thoại iPhone (có sẵn từ phiên bản phần mềm iOS 14.8 trở lên): Hãy đi đến Cài đặt (Settings), sau đó là phần Thông báo tiếp xúc (Exposure Notifications). Nhấp vào “Chia sẻ chẩn đoán COVID-19” (Share a COVID-19 diagnosis), chạm vào liên kết ở dưới cuối màn hình có hàng chữ “Chưa nhận được mã?” (Didn’t get a code?), và thực hiện theo hướng dẫn để yêu cầu liên kết xác thực của quý vị.
  • Trên điện thoại Android: Hãy đi đến phần Google trong Cài đặt (Settings), sau đó là phần Thông báo tiếp xúc (Exposure Notifications). Nhấp vào “Chia sẻ chẩn đoán COVID-19” (Share a COVID-19 diagnosis), chạm vào tiếp tục ở phía dưới màn hình, sau đó nhấp vào “Tôi cần một mã” (I need a code). Thực hiện theo hướng dẫn để yêu cầu liên kết xác thực của quý vị.
 • Khi quý vị chia sẻ kết quả xét nghiệm của mình với những người dùng khác, đồng thời giấu tên, những người dùng MassNotify đã ở gần quý vị trong 14 ngày qua có thể nhận được một cảnh báo về việc họ có thể đã tiếp xúc với COVID-19. Họ sẽ không biết ai đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc nơi mà việc tiếp xúc có thể đã xảy ra.
 • Những cảnh báo này giúp những người có thể đã tiếp xúc đi làm xét nghiệm và giữ an toàn để giúp ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.
 • Nếu quý vị gặp vấn đề về mặt kỹ thuật với MassNotify hoặc đang sử dụng một phiên bản phần mềm cũ hơn trên điện thoại thông minh của quý vị và không thể yêu cầu liên kết xác thực, quý vị có thể gửi email cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi tại massnotifyhelp@mass.gov

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mass.gov/massnotify.

Help Us Improve Mass.gov with your feedback

Feedback