Fè MassNotify mache sou smatfòn ou

Ajoute telefòn ou nan batay la. Chache konnen si ou te ekspoze epi ede kwape pwopagasyon COVID-19 la.

MassNotify se yon nouvo zouti ki fonksyone atravè smartphones, ki mete aksan sou enfòmasyon prive, pou alète itilizatè ki ka ekspoze a COVID-19 yo. Ou ka aktive MassNotify sou iPhone ou oswa telefòn android ou yon fason pou ajoute yon lòt zouti nan batay nou kont  pwopagasyon COVID-19.

Aprann kòman pou pou fè MassNotify mache sou telefòn ou.

Table of Contents

Ransèman sou MassNotify

MassNotify se yon nouvo sèvis ki devlope an patenarya ak Google ak Apple pou ede anpeche pwopagasyon COVID-19.

 • Si ou chwazi antre, aparèy ou an pral pataje kòd anonim ak lòt itilizatè MassNotify lè l sèvi avèk Bluetooth telefòn ou an.
 • Kòd MassNotify pa gen okenn enfòmasyon pèsonèl oswa lokalite done epi yo konplètman anonim.
 • Si yon lòt itilizatè ou te tou pre jwenn yon tès pozitif pou COVID-19 nan yon peryòd 14 jou, ou pral avèti. Si ou teste pozitif, ou ka fasilman ak anoniman notifye lòt moun yo pou ede sispann gaye COVID-19.

Ki jan pou fè MassNotify mache sou telefòn ou

Ou ka aktive MassNotify sou paramèt telefòn entèlijan iPhone ou oswa android ou.

Sou yon iPhone (Gen yon videyo enstriksyon ou kapab wè isit):

 1. Ale nan Paramèt
 2. Glise desann nan Notifikasyon Ekspozisyon
 3. Klike sou "Aktive Notifikasyon Ekspozisyon"
 4. Klike sou "Kontinye"
 5. Chwazi Etazini, apresa, chwazi Massachusetts
 6. Swiv enstriksyon yo sou ekran sa yo pou ka aktive MassNotify

Sonje ou dwe aktive Bluetooth pou MassNotify ka detekte lòt itilizatè ki tou pre yo.

Sou yon telefòn android (Gen yon videyo enstriksyon ou kapab wè isit):

 1. Ale nan Paramèt
 2. Klike sou "Google"
 3. Klike sou "Notifikasyon Ekspozisyon a COVID-19"
 4. Tape "Chwazi rejyon ou w lan"
 5. Chwazi Etazini, apresa, chwazi Massachusetts
 6. Klike sou "Kontinye" epi swiv enstriksyon yo sou ekran sa yo pou aktive MassNotify

Sonje ou dwe aktive Bluetooth pou MassNotify ka detekte lòt itilizatè ki tou pre yo.

Resous MassNotify yo

Si w ap gen pwoblèm teknik ak MassNotify, ou ka voye yon imèl bay Asistans nou nan massnotifyhelp@mass.gov.

Telechaje bwat zouti sipòtè MassNotify la pou ka pataje enfòmasyon avèk kominote w la pou ankouraje lòt moun aktive MassNotify. Klike la a pou jwenn aksè ak bwat zouti a.

Help Us Improve Mass.gov with your feedback

Feedback