This page, Fè MassNotify mache sou smatfòn ou, is offered by

Fè MassNotify mache sou smatfòn ou

Ajoute telefòn ou nan batay la pou ede sispann gaye maladi COVID-19.

MassNotify kounye a nan yon faz pilòt. Fonksyonalite konplè a disponib pou yon kantite itilizatè limite nan Massachusetts.

MassNotify se yon nouvo zouti ki travay nan smatfòn, epi li konsantre sou kenbe vi w prive pandan li avèti itilizatè ki ka ekspoze a COVID-19. Ou ka fè MassNotify mache sou iPhone ou oswa aparèy Android, epi ajoute yon lòt zouti nan batay nou kont pwopagasyon COVID-19.

Aprann kòman pou pou fè MassNotify mache sou telefòn ou.

Table of Contents

Ransèman sou MassNotify

MassNotify se yon nouvo sèvis ki devlope an patenarya ak Google ak Apple pou ede anpeche pwopagasyon COVID-19.

  • Si ou chwazi antre, aparèy ou an pral pataje kòd anonim ak lòt itilizatè MassNotify lè l sèvi avèk Bluetooth telefòn ou an.
  • Kòd MassNotify pa gen okenn enfòmasyon pèsonèl oswa lokalite done epi yo konplètman anonim.
  • Si yon lòt itilizatè ou te tou pre jwenn yon tès pozitif pou COVID-19 nan yon peryòd 14 jou, ou pral avèti. Si ou teste pozitif, ou ka fasilman ak anoniman notifye lòt moun yo pou ede sispann gaye COVID-19.

Ansanm ak mete kachnen epi kanpe lwen yon distans ki kenbe w san danje, MassNotify se yon lòt fason pou kenbe tèt nou ak kominote nou yo san danje nan pwoblèm gaye COVID-19.

Ki jan pou fè MassNotify mache sou telefòn ou

Sou yon iPhone:

1.           Ale nan Settings (konfigirasyon)

2.           Monte paj la pou jwenn Exposure Notifications (notifikasyon ekspozisyon)

3.           Klike sou "Turn on Exposure Notifications (Ouvri notifikasyon ekspozisyon)."

4.           Chwazi Etazini

5.           Chwazi Massachusetts

 

Sou yon Android

1.           Ale nan magazen Google Play

2.           Telechaje MassNotify aplikasyon an

Resous MassNotify yo

Feedback