An official website of the Commonwealth of Massachusetts
This page, तपाईंको पोजेटिभ COVID परीक्षणलाई नामरहित रूपमा MassNotify सँग साझा गर्नुहोस्, is part of
This page, तपाईंको पोजेटिभ COVID परीक्षणलाई नामरहित रूपमा MassNotify सँग साझा गर्नुहोस्, is offered by

तपाईंको पोजेटिभ COVID परीक्षणलाई नामरहित रूपमा MassNotify सँग साझा गर्नुहोस्

MassNotify एक नयाँ उपकरण हो जसले COVID-19 को संक्रमण हुन सक्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत बनाउन र तपाईंको समुदायको सुरक्षामा मद्दत गर्नका लागि, गोपनीयतामा ध्यान दिएर, स्मार्टफोनमार्फत काम गर्दछ।

Table of Contents

तपाईंको पोजेटिभ COVID-19 परीक्षण साझा गर्ने बारे

तपाईंको COVID-19 परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको छ भने, तपाईं आफ्नो नतिजालाई नामरहित रूपमा MassNotify मा साझा गरेर मद्दत गर्न छनोट गर्न सक्नुहुन्छ।

यसरी अन्य MassNotify प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूलाई तपाईंको पहिचान थाहा नभए तापनि, उहाँहरू परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको कोही व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनुभएको छ वा छैन भनी कसरी थाहा पाउछन्।

यो जानकारी साझा गर्नाले भाइरस संक्रमणलाई रोक्न मद्दत गर्छ।

चरण 1

तपाईंलाई COVID-19 परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको छ भने एक्लै घरमै बस्नुहोस्:

  • अन्य व्यक्तिहरूबाट टाढा रहनुहोस्। तपाईंसँग बस्ने व्यक्तिहरूबाट टाढा रहनुहोस्।
  • कसरी सुरक्षित तरिकाले आइसोलेट गर्ने र भाइरसको फैलावलाई रोक्न मद्दत गर्ने भन्नेबारे थप जानकारीका लागि mass.gov/isolate मा जानुहोस्।
  • तपाईंको स्थानीय जनस्वास्थ्य प्राधिकरण वा कमनवेल्थको सामुदायिक अन्वेषण सहयोगी (“CTC”) ले तपाईंको पोजेटिभ परीक्षण नतिजाकोबारेमा तपाईंलाई स्वतन्त्र रूपमा सम्पर्क गर्न पनि सक्छ।

चरण 2

तपाईंको COVID-19 पोजेटिभ परीक्षण नतिजालाई नामरहित रूपमा MassNotify प्रयोगकर्ताहरूसँग साझा गर्नुहोस्:

  • तपाईंको COVID-19 परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको छ भने, मासाचुसेट्स सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (DPH) ले तपाईंलाई तपाईंको पोजेटिभ परीक्षण नतिजालाई नामरहित रूपमा अन्य MassNotify प्रयोगकर्तासँग साझा गर्नका लागि प्रयोग गर्न छनोट गर्न सक्ने लिुङ्कका साथ पाठ सन्देश पठाउनेछ।
  • तपाईंलाई MassNotify मा प्राविधिक समस्या भइरहेको छ वा आफ्नो पोजेटिभ परीक्षण नतिजा साझा गर्नमा समस्या भइरहेको छ भने (उदाहरणको लागि, तपाईंको लिङ्कको म्याद समाप्त भएको छ वा तपाईंले लिङ्क नै पाउनुभएको छैन), तपाईं हाम्रो सहायता केन्द्र massnotifyhelp@mass.gov मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ
  • तपाईंले आफ्नो परीक्षण नतिजालाई नामरहित रूपमा अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग साझा गरेपछि, गत 14 दिनको अवधिमा तपाईंको नजिकैका रहेका MassNotify प्रयोगकर्ताहरूले COVID-19 को सम्भावित अनावरणबारे सचेतना प्राप्त गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई कसको परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको छ वा सम्भावित अनावरण कहाँ हुन सक्छ भन्नेबारे बताइने छैन।
  • यी सतर्कताहरूले अनावृत हुन सक्ने मानिसहरूलाई भाइरस फैलनबाट रोक्न मद्दत गर्नका लागि परीक्षण गराउन र घरमै बस्न मद्दत पुर्‍याउँछन्।

थप जानकारीका लागि, mass.gov/massnotify मा जानुहोस्।

 

Feedback