• This page, Cơ Quan Quản Lý Healey-Driscoll Trao $15,5 triệu cho Các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Phát Triển Trẻ Em, Nguồn Lực Hỗ Trợ Cho Các Gia Đình Có Trẻ Nhỏ, is   offered by
 • Department of Early Education and Care
Press Release

Press Release  Cơ Quan Quản Lý Healey-Driscoll Trao $15,5 triệu cho Các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Phát Triển Trẻ Em, Nguồn Lực Hỗ Trợ Cho Các Gia Đình Có Trẻ Nhỏ

Mạng lưới Gắn Kết Phụ Huynh và Cộng Đồng Phối Hợp đang giúp kết nối các gia đình ở nơi tạm trú khẩn cấp với các hỗ trợ giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ
For immediate release:
8/16/2023
 • Department of Early Education and Care
 • Executive Office of Education

Media Contact   for Cơ Quan Quản Lý Healey-Driscoll Trao $15,5 triệu cho Các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Phát Triển Trẻ Em, Nguồn Lực Hỗ Trợ Cho Các Gia Đình Có Trẻ Nhỏ

Alana Davidson, Director of Communications

Ủy Viên Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ Amy Kershaw cùng Giám Đốc phụ trách Các Vấn Đề Nông Thôn Anne Gobi đã đến thăm Thư Viện Leverett để công bố các khoản tài trợ và lắng nghe trực tiếp các gia đình về những thách thức và cơ hội chăm sóc trẻ em ở vùng nông thôn, cũng như tận mắt chứng kiến tác động của những khoản tài trợ này đối với việc cải thiện sự phát triển của trẻ em và sự gắn kết của gia đình.

LeverettCơ Quan Quản Lý Healey-Driscoll hôm nay đã thông báo rằng họ sẽ trao $15,5 triệu Tài Trợ Gắn Kết Phụ Huynh và Cộng Đồng Phối Hợp (CFCE) cho 81 tổ chức trên khắp Khối Thịnh Vượng Chung cung cấp các dịch vụ phát triển trẻ em và nguồn lực hỗ trợ cho các gia đình có trẻ nhỏ. Ủy Viên Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ Amy Kershaw cùng Giám Đốc phụ trách Các Vấn Đề Nông Thôn Anne Gobi đã đến thăm Thư Viện Leverett để công bố các khoản tài trợ và lắng nghe trực tiếp các gia đình về những thách thức và cơ hội chăm sóc trẻ em ở vùng nông thôn, cũng như tận mắt chứng kiến tác động của những khoản tài trợ này đối với việc cải thiện sự phát triển của trẻ em và sự gắn kết của gia đình.

Thống Đốc Maura Healey cho biết: “Tài Trợ Gắn Kết Phụ Huynh và Cộng Đồng Phối Hợp là công cụ quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng cao, giá cả phải chăng, giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên và cung cấp các cơ hội giáo dục, dựa vào cộng đồng cho các gia đình ở nơi tạm trú khẩn cấp”. “Khoản đầu tư của quỹ tiểu bang cho các chương trình như thế này sẽ giúp tiểu bang có giá cả phải chăng và công bằng hơn, kết nối các gia đình với các chương trình phát triển giáo dục mầm non và các hoạt động gắn kết hỗ trợ phúc lợi và nhu cầu của trẻ nhỏ cùng gia đình của các em”.

Phó Thống Đốc Kim Driscoll cho biết “Những khoản tài trợ này hỗ trợ tiếp cận giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ thông qua các dịch vụ phối hợp giữa gia đình và cộng đồng nhằm giải quyết các nhu cầu phát triển, xã hội, tình cảm của trẻ nhỏ và gia đình của các em,”. “Khoản tài trợ này sẽ được chuyển đến các khu học chánh địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ các thành phố và thị trấn, từ Pittsfield đến Provincetown, nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân và giúp Massachusetts trở thành nơi sinh sống, học tập, làm việc và vui chơi có giả cả phải chăng và công bằng”. 

Nhiều tổ chức nhận tài trợ Gắn Kết Phụ Huynh và Cộng Đồng Phối Hợp là đầu mối liên hệ đầu tiên cho các gia đình, tiếp cận và kết nối họ với các dịch vụ giáo dục trẻ nhỏ và ngoài giờ học tại địa phương có sẵn thông qua các trường công lập, các chương trình tại trung tâm, Head Start và các chương trình  chăm sóc trẻ em khác dành cho gia đình. Các tổ chức này điều phối các hoạt động và nguồn lực hỗ trợ hữu ích nhằm thúc đẩy giáo dục phụ huynh và gắn kết gia đình, giải quyết vấn đề đọc viết sớm và phát triển trẻ em, đồng thời cải thiện sự chuyển tiếp giữa giáo dục trẻ nhỏ và môi trường chăm sóc, gia đình, trường học cho trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi.

Ngoài ra, các chương trình này hỗ trợ các gia đình ở các thành phố và thị trấn trên khắp Massachusetts, bao gồm các cộng đồng nông thôn như Leverett, đồng thời giúp cải thiện năng lực của các cộng đồng thông qua tư cách thành viên hội đồng CFCE và hợp tác với cộng đồng để gắn kết cũng như hỗ trợ các gia đình. Hơn một nửa trong số 351 thành phố và thị trấn của Massachusetts là cộng đồng nông thôn và mạng lưới CFCE trong các cộng đồng nhỏ hơn này có thể giúp các gia đình vượt qua các rào cản và cơ hội đặc biệt ở cộng đồng nông thôn khi họ tìm kiếm dịch vụ giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ cho con họ. Thông qua việc điều chỉnh có chủ đích các mục tiêu, cách tiếp cận và chính sách, các chương trình CFCE thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan phục vụ trẻ nhỏ và gia đình của các em, bất kể họ ở đâu trong Tiểu Bang Bay.

Giám Đốc Sở Giáo Dục Patrick Tutwiler cho biết “Những khoản tài trợ này hỗ trợ nhu cầu của cả gia đình - đảm bảo rằng những học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng tôi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe, phát triển tối ưu và sẵn sàng đi học, đồng thời giúp cải thiện năng lực của gia đình và phụ huynh với tư cách là giáo viên đầu tiên của con họ”. “Khoản tài trợ này của tiểu bang sẽ không chỉ hỗ trợ trẻ em mà còn là khoản đầu tư vào cộng đồng địa phương, giúp những học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta đạt được thành công ở trường và trong cuộc sống”.

Đầu tháng này, Thống Đốc Healey đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Massachusetts do số gia đình chuyển đến Khối Thịnh Vượng Chung tăng nhanh nhu cầu về nơi tạm trú và dịch vụ, trong đó có nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Mạng lưới CFCE là nguồn lực hỗ trợ quan trọng trong các cộng đồng chọn lọc cung cấp hỗ trợ khẩn cấp, bằng cách thành lập các nhóm học tập cho phụ huynh và trẻ em bên trong các nơi tạm trú. Nhóm bao gồm hoạt động mang đồ chơi, sách và các hoạt động học tập khác đến các gia đình, cho phép họ vui chơi với trẻ nhỏ bằng các tài liệu chất lượng cao và phù hợp với sự phát triển, đồng thời kết nối với các thành viên khác trong cộng đồng mới. Cơ quan quản lý Healey-Driscoll đang tìm cách mở rộng nỗ lực này cùng các dịch vụ nhóm học tập tới nhiều gia đình đang nhận hỗ trợ khẩn cấp, cũng như tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ quản lý hồ sơ và giới thiệu mà các tổ chức CFCE có thể cung cấp cho các gia đình.

“Các đối tác CFCE của chúng tôi được kết nối chặt chẽ với cộng đồng, cung cấp các dịch vụ quan trọng và đáp ứng cho trẻ nhỏ cùng gia đình của các em trên khắp Khối Thịnh Vượng Chung. Gần đây nhất, họ đã tăng cường và thực hiện những hỗ trợ quan trọng cho số lượng gia đình đến Massachusetts ngày càng tăng. Các chương trình đang làm mọi việc có thể, bao gồm thành lập các nhóm học tập và không gian thân thiện với trẻ em, cũng như cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ và giới thiệu để hỗ trợ sức khỏe, phúc lợi của các gia đình,” Ủy Viên Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ Amy Kershaw cho biết. “Chúng tôi rất vui khi được trao $15,5 triệu tài trợ để tiếp tục các dịch vụ quan trọng này và công nhận các đối tác của chúng tôi vì công việc của họ, được thực hiện với sự đồng cảm và vinh dự”. 

Những đơn vị nhận Tài Trợ Gắn Kết Phụ Huynh và Cộng Đồng Phối Hợp (CFCE):

Tên Cơ Quan

Thành Phố/Thị Trấn Phục Vụ

Khoản Tài Trợ

Khu Học Chánh Khu Vực Ayer-Shirley

Ashby, Ayer, Dunstable, Groton, Pepperell, Shirley, Townsend

$205.153

Chương Trình Head Start Quận Berkshire

Pittsfield

$152.289

Cape Cod Children’s Place

Barnstable, Brewster, Harwich, Wellfleet, Chatham, Orleans, Yarmouth, Dennis, Provincetown, Eastham, Truro

$367.965

Khu Học Chánh Khu Vực Trung Tâm Berkshire

Becket, Cummington, Dalton, Hinsdale, Peru, Washington, Windsor

$122.488

Child Care of the Berkshires, INC.

Adams, Cheshire, Clarksburg, Florida, Hancock, Lanesboro, Monroe, New Ashford, North Adams, Savoy, Williamstown

$339.953

Thành Phố Attleboro

Attleboro

$164.540

Thành Phố Brockton

Brockton

$158.573

Thành Phố Cambridge

Cambridge

$263.815

Thành Phố Everett

Everett

$49.099

Thành Phố Fall River

Fall River, Somerset, Westport

$520.580

Thành Phố Framingham

Framingham

$142.846

Thành Phố Leominster

Leominster

$144.485

Thành Phố Lowell

Lowell

$303.175

Thành Phố Lynn

Lynn, Nahant, Saugus

$296.975

Thành Phố Medford

Medford

$179.344

Thành Phố Northampton

Hadley, Northampton

$133.724

Thành Phố Peabody

Beverly, Middleton, Boxford, Peabody, Danvers, Swampscott, Marblehead, Topsfield, Salem

$421.447

Thành Phố Somerville

Somerville

$358.320

Thành Phố Springfield

Springfield

$430.396

Thành Phố Westfield

Westfield

$63.555

Thành Phố Worcester

Worcester

$637.401

Hợp Tác về Các Dịch Vụ Giáo Dục

Amherst, Belchertown, Chesterfield, Easthampton, Goshen, Granby, Hatfield, Monson, Palmer, Pelham, South Hadley, Southampton, Ware, Warren, West Brookfield, Westhampton, Williamsburg

$505.629

Community Action, INC

Amesbury, Georgetown, Groveland, Haverhill, Merrimac, West Newbury

$136.807

Community Action Pioneer Valley

Greenfield

$131.095

Chương Trình Hành Động Cộng Đồng (Liên Thành Phố)

Chelsea, Revere

$201.535

Community Health Programs, INC

Stockbridge, West Stockbridge, Great Barrington

$82.630

Community Teamwork, INC

Billerica, Chelmsford, Dracut, Tewksbury, Tyngsboro, Wilmington

$140.665

Discovery Schoolhouse, INC

Milton

$45.700

Family Nurturing Center of Mass

Boston

$923.840

Khu Học Chánh Khu Vực Frontier

Conway, Deerfield, Sunderland, Whately

$51.205

Khu Học Chánh Khu Vực Gill Montague

Gill, Montague

$63.704

Cộng Đồng Greater Lawrence

Andover, Lawrence, Methuen, North Andover

$320.303

Khu Học Chánh Khu Vực Hamilton-Wenham

Essex, Hamilton, Manchester, Wenham

$69.655

Hilltown Comm Health Centers, INC

Blandford, Chester, Huntington, Middlefield, Montgomery, Russell, Worthington

$151.918

Holyoke Chicopee Springfield

Chicopee, Holyoke

$311.505

Justice Resource Institute, INC

Acton, Bedford, Boxboro, Carlisle, Concord, Harvard, Lincoln, Littleton, Maynard, Sudbury, Westford

$216.163

Making Opportunity Count, INC

Ashburham, Barre, Fitchburg, Gardner, Hardwick, Hubbardston, New Braintree, Oakham, Templeton, Westminster

$414.439

Marthas Vineyard Community

Aquinnah, Chilmark, Edgartown, Oak Bluffs, Tisbury, West Tisbury

$109.301

MetroWest YMCA

Ashland, Holliston, Hopkinton, Natick

$128.904

Mohawk Trail Regional School

Ashfield, Buckland, Charlemont, Colrain, Hawley, Heath, Plainfield, Rowe, Shelburne Falls

$94.500

Khu Học Chánh Khu Vực Nashoba

Bolton, Lancaster, Stow

$45.846

New Salem/Wendell Union School

Erving, Leverett, New Salem, Shutesbury, Wendell

$117.325

Newton Community Service Center DBA Family Access

Arlington, Burlington, Lexington, Needham, Newton, Waltham, Wayland, Wellesley, Weston, Woburn

$398.329

Khu Học Chánh Khu Vực Old Rochester

Marion, Mattapoisett, Rochester

$75.468

Pathways for Children, INC

Rockport, Gloucester

$71.331

People Acting in Community

Acushnet, Berkley, Dartmouth, Dighton, Fairhaven, Freetown, Lakeville, New Bedford, Rehoboth, Seekonk, Swansea

$411.432

Khu Học Chánh Khu Vực Pioneer Valley

Bernardston, Leyden, Northfield, Warwick

$45.885

Quincy Community Action Programs, INC

Quincy, Braintree

$272.773

Self Help, INC

Abington, Avon, Canton, Dedham, East Bridgewater, Easton, Foxboro, Franklin, Hanson, Holbrook, Mansfield, Middleboro, Norfolk, North Attleboro, Norton, Plainville, Randolph, Rockland, Sharon, Stoughton, West Bridgewater, Whitman, Wrentham

$623.739

South Middlesex Opportunity Council, INC

Mendon, Northbridge, Upton, Uxbridge

$86.241

South Shore Comm Action

Carver, Hanover, Pembroke, Cohasset, Hingham, Plympton, Duxbury, Kingston, Scituate, Halifax, Norwell

$148.023

Spencer Child Care

East Brookfield, Paxton, Sterling, Holden, Princeton, Leicester, Rutland, North Brookfield, Spencer

$95.498

Thị Trấn Bourne

Bourne

$120.700

Thị Trấn Brimfield

Brimfield, Brookfield, Holland, Sturbridge, Wales

$59.288

Thị Trấn Brookline

Brookline

$139.874

Thị Trấn Clinton

Clinton, West Boylston

$157.330

Thị Trấn Falmouth

Mashpee, Falmouth

$175.665

Thị Trấn Hull

Hull

$47.690

Thị Trấn Ipswich

Ipswich

$37.415

Thị Trấn Lee

Alford, Lenox, Otis, Egremont, Monterey, Richmond, Tyringham, Mount Washington, Sandisfield, Lee, New Marlborough, Sheffield

$134.972

Thị Trấn Ludlow

Agawam, East Longmeadow, Ludlow, Granville, Southwick, Hampden, Tolland, Longmeadow, Wilbraham

$238.487

Thị Trấn Lunenburg

Lunenburg

$72.737

Thị Trấn Marshfield

Marshfield

$45.700

Thị Trấn Milford

Bellingham, Hopedale, Milford

$95.945

Thị Trấn Nantucket

Nantucket

$167.905

Thị Trấn Norwood

Norwood

$46.321

Thị Trấn Plymouth

Plymouth

$180.016

Thị Trấn Sandwich

Sandwich

$45.700

Thị Trấn Wakefield

Lynnfield, Stoneham, Malden, Melrose, Wakefield, North Reading, Winchester, Reading

$268.617

Thị Trấn Walpole

Dover, Sherborn, Medfield, Walpole, Medway, Millis

$79.814

Thị Trấn Warham

Wareham

$101.924

Thị Trấn Watertown

Belmont, Watertown

$178.205

Thị Trấn West Springfield

West Springfield

$51.891

Thị Trấn Westwood

Westwood

$45.700

Thị Trấn Weymouth

Weymouth

$88.255

Thị Trấn Winchendon

Winchendon

$131.322

Thị Trấn Winthrop

Winthrop

$45.700

Khu Học Chánh Khu Vực Triton

Newbury, Newburyport, Rowley, Salisbury

$65.165

Triumph, INC.

Bridgewater, Raynham, Taunton

$247.964

Valuing Our Children, INC.

Athol, Royalston, Orange, Petersham, Phillipston

$138.054

YMCA of Central Massachusetts

Auburn, Berlin, Blackstone, Boylston, Charlton, Douglas, Dudley, Grafton, Hudson, Marlborough, Millbury, Millville, Northborough, Oxford, Shrewsbury, Southbridge, Southborough, Sutton, Webster, Westborough

$383.323

###

Media Contact   for Cơ Quan Quản Lý Healey-Driscoll Trao $15,5 triệu cho Các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Phát Triển Trẻ Em, Nguồn Lực Hỗ Trợ Cho Các Gia Đình Có Trẻ Nhỏ

 • Department of Early Education and Care 

  The Department of Early Education and Care's mission is to support the healthy growth and development of all children by providing high quality programs and resources for families and communities.
 • Executive Office of Education 

  From pre-school to post-secondary education, the Executive Office of Education works to connect all Massachusetts residents with an education that creates opportunities.

  While Massachusetts' students rank first in the nation on many educational measures, the Executive Office of Education strives to strengthen the foundations of education reform, empower schools and educators, and develop pathways to college and careers so all students in the Commonwealth can succeed, regardless of their zip code.
 • Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

  Please do not include personal or contact information.
  Feedback