Court Forms & Information in Khmer / សណ្ឋាន និងព័ត៌មាននានាជាភាសាខ្មែរ

សណ្ឋាន និងព័ត៌មាននានាជាភាសាខ្មែរ

លោក-អ្នកមានសិទ្ធិឱ្យមានអ្នកបកប្រែភាសាដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរាល់ដំណើរនីតិវិធីរបស់តុលាការ។ ប្រសិនបើលោក-អ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា សូមជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកតុលាការ។ បច្ចុប្បន្ននេះ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មតុលាការបានបើកបំរើការនៅក្នុងតុលាការមួយចំនួន។ បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មតុលាការផ្តល់ការជួយមួយទល់នឹងមួយក្នុងការបំពេញសណ្ឋានតុលាការនានា និងឆ្លើយសំណួរអំពីនីតិវិធីផ្សេងៗ របស់តុលាការ។

Contact Information

Address

John Adams Courthouse
One Pemberton Square - 1M, Boston, MA 02108

Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

Please do not include personal or contact information.
Feedback