• This page, Cơ Quan Quản Lý Healey Driscoll Công Bố Những Cải Thiện Đáng Kể đối với Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính Cho Việc Chăm Sóc Trẻ Em, is offered by
 • Department of Early Education and Care
Press Release

Press Release  Cơ Quan Quản Lý Healey Driscoll Công Bố Những Cải Thiện Đáng Kể đối với Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính Cho Việc Chăm Sóc Trẻ Em

Các Quy Định Mới và Chính Sách Cập Nhật Sẽ Giúp Phụ Huynh Tiếp Cận Hệ Thống Dễ Dàng Hơn, Hỗ Trợ Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo Dục Trẻ Nhỏ Hiệu Quả Hơn và Phản Ánh Rõ Hơn Nhu Cầu của Trẻ Em và Gia Đình
For immediate release:
10/02/2023
 • Department of Early Education and Care

Media Contact for Cơ Quan Quản Lý Healey Driscoll Công Bố Những Cải Thiện Đáng Kể đối với Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính Cho Việc Chăm Sóc Trẻ Em

Alana Davidson, Director of Communications

BostonCơ Quan Quản Lý Healey-Driscoll đã công bố những cải thiện đáng kể đối với các chương trình Hỗ Trợ Tài Chính cho việc Chăm Sóc Trẻ Em tại Massachusetts. Các quy định và chính sách cập nhật sẽ đơn giản hóa quy trình đăng ký cho phụ huynh, giảm bớt thủ tục giấy tờ cho các gia đình và chương trình giáo dục trẻ nhỏ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả hơn cho các gia đình vô gia cư, gia đình có người khuyết tật và các gia đình phải đối mặt với bạo lực gia đình đang tham gia chương trình này. Với những thay đổi này, Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ (EEC) tạo điều kiện để các gia đình của người trẻ tuổi, đang đi làm và có thu nhập thấp tiếp cận các khoản trợ cấp dành cho việc chăm sóc trẻ em và các chương trình giáo dục “ngoài giờ học”. 


“Một trong những ưu tiên hàng đầu của cơ quan chúng tôi là thúc đẩy dịch vụ chăm sóc trẻ em giá cả phải chăng và dễ tiếp cận. Những thay đổi về quy định và chính sách này sẽ phá bỏ các rào cản đối với gia đình có thu nhập thấp cũng như các chương trình giáo dục trẻ nhỏ của chúng tôi, giúp các dịch vụ của chính phủ trở nên thân thiện và công bằng hơn với người dân”, Thống Đốc Maura Healey cho biết. “Chúng tôi rất tự hào khi thực hiện bước tiến quan trọng này, việc này sẽ giúp tăng số lượng gia đình tham gia vào thị trường lao động cũng như khả năng chuyển dịch kinh tế của họ, đồng thời hỗ trợ sự thành công trong học tập và cuộc sống của trẻ em”. 

“Ti Massachusetts, chúng tôi đầu tư vào dịch vụ chăm sóc trẻ em để những học sinh nhỏ tuổi nhất, bất kể nơi sinh sống hay điều kiện kinh tế, đều có thể tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao mà các em cần để thành công trong học tập và cuộc sống. Việc nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trẻ em giá cả phải chăng cũng là động lực của nền kinh tế tiểu bang, giúp các gia đình tham gia vào lực lượng lao động của chúng ta”, Phó Thống Đốc Kim Driscoll cho biết. “Tôi rất mong chờ kết quả của những thay đổi quan trọng này đối với tiểu bang của chúng ta, những thay đổi giúp người dân ở Massachusetts sống, học tập và làm việc với giá cả phải chăng hơn”. 

EEC đã làm việc với các bên liên quan chính trong một năm rưỡi qua để đưa ra những thay đổi quan trọng về quy định hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em. Ngay từ đầu, EEC đưa ra những thay đổi về quy định này với mục tiêu tập trung vào tiếng nói của gia đình và tái cơ cấu hoạt động, chính sách cũng như thủ tục của cơ quan, nhằm hiện đại hóa và cải thiện trải nghiệm cho phụ huynh và nhà cung cấp.  

Một số thay đổi quan trọng về chính sách và quy định bao gồm: 

 • Cải thiện và đơn giản hóa việc liên lạc với các gia đình, chẳng hạn như triển khai gửi email và nhắn tin để trao đổi trực tiếp và hỗ trợ gia đình trong suốt quá trình tiếp cận hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em; 
 • Giảm và xóa bỏ các yêu cầu báo cáo cũng như thủ tục giấy tờ không cần thiết và trùng lặp đang tạo gánh nặng quá mức cho phụ huynh; 
 • Cập nhật định nghĩa và yêu cầu về việc làm của nhà cung cấp để phản ánh sự thay đổi về tính chất công việc, bao gồm cải thiện tính linh hoạt cho những người hưởng lương theo giờ và những người làm việc tại nhà; 
 • Miễn trừ phí cho các gia đình vô gia cư và nới lỏng các yêu cầu báo cáo đối với người khuyết tật hoặc người đang điều trị lạm dụng chất gây nghiện; 
 • Cải thiện mối liên kết với các cơ quan đối tác như Sở Hỗ Trợ Chuyển Tiếp (DTA) cùng với Sở Trẻ Em và Gia Đình (DCF) để hợp lý hóa các quy trình và giảm bớt chi phí thủ tục hành chính cho các gia đình; 
 • Sử dụng ngôn ngữ mang tính hòa nhập để ủng hộ các gia đình nhận hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em, bao gồm các gia đình LGBTQ+ và gia đình có người khuyết tật; và 
 • Chuyển đổi chính sách để người dân dễ tiếp cận hơn, nghĩa là sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dịch ra đến 14 ngôn ngữ đích.  

“Cơ quan của chúng tôi tin rằng việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ chất lượng cao, giá cả phải chăng hơn là bước đầu tiên để đảm bảo mọi trẻ em ở Tiểu Bag Bay đều được tiếp cận nền giáo dục mà các em xứng đáng được hưởng, bất kể hoàn cảnh hay lý lịch”, Giám Đốc Sở Giáo Dục Patrick Tutwiler cho biết. “Chúng tôi không chỉ mong muốn Massachusetts 'trở lại' trạng thái trước đại dịch--những thay đổi mới và cập nhật về chính sách và quy định sẽ giúp phát triển chương trình hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em của tiểu bang. Với mục tiêu tập trung vào phụ huynh và đơn giản hóa quy trình cho các nhà cung cấp, chúng tôi đang xây dựng một hệ thống hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em mà học sinh và gia đình xứng đáng được hưởng”. 

“Tôi rất cảm kích vì những thay đổi quan trọng mà chúng tôi đang thực hiện đối với các chương trình hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em ở Massachusetts. Thông qua các quy định và chính sách, chúng tôi giúp các chương trình trở nên dễ dàng và dễ tiếp cận hơn nhằm tạo điều kiện cho các gia đình làm việc và hỗ trợ sự thành công ở trường của con họ. Bằng cách áp dụng cải tiến công nghệ và xóa bỏ rào cản, chúng tôi tạo ra một hệ thống hiện đại, linh hoạt và xứng đáng hơn”, theo Ủy Viên Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ Amy Kershaw. “Tôi muốn cảm ơn Hội Đồng Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ, các chương trình cũng như đối tác giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ cùng với các cơ quan đã phối hợp và cố gắng cùng chúng tôi để tạo ra những thay đổi tập trung vào trải nghiệm của gia đình và dự kiến mang lại tính công bằng và hòa nhập cao hơn cho trẻ em và các gia đình tham gia chương trình hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em của chúng tôi”. 

Các chương trình Hỗ Trợ Tài Chính cho việc Chăm Sóc Trẻ Em được tài trợ liên bang thông qua Quỹ Chăm Sóc và Phát Triển Trẻ Em (CCDF) và tài trợ ở cấp tiểu bang thông qua nhiều hạng mục của EEC. Năm nay, cơ quan quản lý Healey-Driscoll và cơ quan lập pháp đã phân bổ $778 triệu để hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em, tăng thêm $60 triệu so với năm tài chính 2023. Hiện tại, có 58.000 trẻ em cùng gia đình được tiểu bang hỗ trợ tài chính để tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em. Gần 4.500 trung tâm giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ hợp tác với Khối Thịnh Vượng Chung để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho học sinh thuộc gia đình có thu nhập thấp hoặc đang nhận trợ cấp, con số này chiếm 56% các chương trình giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ được cấp phép trong tiểu bang.  

“Hội Đồng Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ rất vinh dự được bỏ phiếu thông qua các quy định cập nhật về chương trình hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em này. Những quy định được cải thiện đáng kể này sẽ xây dựng nền tảng và xác định khả năng cũng như tiềm năng của các chương trình - đó là hỗ trợ các gia đình một cách công bằng để họ có thể chi trả và tiếp cận dịch vụ giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ chất lượng cao trên khắp Khối Thịnh Vượng Chung. Tôi rất cảm kích Hội Đồng, Cơ Quan Quản Lý Healey-Driscoll và các nỗ lực của đối tác cũng như phương hướng mà Massachusetts đang hướng tới”, Paul Belsito, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ cho biết. 

“Đối với một số gia đình phụ thuộc vào dịch vụ chăm sóc trẻ em khi đi làm, việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc phù hợp, chất lượng cao có thể rất khó khăn. Tôi cảm kích EEC vì những nỗ lực của họ trong việc hỗ trợ các gia đình và xóa bỏ các rào cản hành chính đối với một dịch vụ có thể tạo ra sự khác biệt cho trẻ em và phụ huynh của trẻ. Bằng cách hợp lý hóa quy trình này thông qua Sở Trẻ Em và Gia Đình cũng như Sở Hỗ Trợ Chuyển Tiếp, chúng tôi mong muốn giảm bớt gánh nặng trong việc cung cấp thông tin đăng ký đối với các dịch vụ mà mọi người đã đủ điều kiện, đẩy nhanh khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em theo nhu cầu”, Giám Đốc Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Kate Walsh cho biết. 

EEC đã ra mắt các trang web mới dành cho gia đình để thúc đẩy khả năng tiếp cận và hiểu biết về hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các chương trình tại Mass.gov/CCFA 

 

Tuyên Bố Hỗ Trợ 

“Tôi hoan nghênh việc Thống Đốc Healey và Phó Thống Đốc Driscoll chủ động thực hiện các bước nhằm cải thiện hệ thống chăm sóc trẻ em trong Khối Thịnh Vượng Chung của chúng ta. Thông qua việc ngân sách tiểu bang tăng thêm quỹ tài trợ cho dịch vụ chăm sóc trẻ em cũng như công bố hôm nay, dịch vụ chăm sóc trẻ em sẽ có giá cả phải chăng hơn, mang tính hòa nhập cao hơn và dễ tiếp cận hơn — đặc biệt là đối với những gia đình có thu nhập thấp, những phụ huynh khuyết tật và phụ huynh thuộc cộng đồng LGBTQIA+”, theo Lãnh Đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Hoa Kỳ Katherine Clark (MA-5). “Chăm sóc trẻ em là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng kinh tế của chúng ta, và bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc, chúng ta sẽ phát triển nền kinh tế thông qua phát triển tầng lớp trung lưu. Việc này có lợi cho các gia đình cũng như cho nền kinh tế của chúng ta nói chung”.  

“Tôi rất vui khi thấy Cơ Quan Quản Lý Healey-Driscoll triển khai những thay đổi nhằm cải thiện cách thức mà Khối Thịnh Vượng Chung hỗ trợ các gia đình đang đi làm và đang nhận hỗ trợ tài chính cho việc giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ”, theo Chủ Tịch Thượng Viện Karen Spilka (D-Ashland). “Thượng Viện rất vinh dự khi trích ra khoản tiền $1,5 tỷ chưa từng có trong Ngân Sách Năm Tài Chính 2024 cho giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ, khoản này sẽ giúp tăng số lượng trẻ em đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, tăng những khoản tiền quan trọng thanh toán cho các nhà giáo dục mầm non và đảm bảo rằng các chương trình giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ có nguồn vốn cần thiết để duy trì hoạt động. Tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với Cơ Quan Quản Lý Healey-Driscoll để giúp mọi gia đình ở Massachusetts có thể tiếp cận dịch vụ giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ với giá cả phải chăng”. 

"Tôi vô cùng tự hào về khoản đầu tư lịch sử cũng như cam kết xuyên suốt của Hạ Viện dành cho chương trình giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ quan trọng, đặc biệt là cho những trẻ cần được giúp đỡ nhất trong Khối Thịnh Vượng Chung", Hạ Nghị Sĩ Ronald J. Mariano (D-Quincy) cho biết. “Việc đơn giản hóa quy trình để các gia đình dễ bị tổn thương có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em dễ dàng hơn, cùng với tăng tính hòa nhập cho quy trình, sẽ đảm bảo rằng khoản đầu tư của tiểu bang giúp ích cho đúng đối tượng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Thượng Viện và cơ quan quản lý Healey-Driscoll vì đã cùng hợp tác”.    

“Hạ Viện luôn cam kết đầu tư vào trẻ em và các gia đình. Những cập nhật này là một bước quan trọng trong quy trình hỗ trợ tăng khả năng tiếp cận, khả năng chi trả, tăng chất lượng và số lượng lao động trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ”, Hạ Nghị Sĩ Denise C. Garlick, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục của Hạ Viện cho biết. 

“Việc đại tu hệ thống trợ cấp của tiểu bang là một trong những khuyến nghị thuộc báo cáo được công bố vào năm ngoái của ủy ban lập pháp đặc biệt về giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ, và vì vậy tôi rất vui khi thấy Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ đạt được tiến độ tốt trong việc thực hiện khuyến nghị này”, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Jason Lewis, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục của Thượng Viện cho biết. “Những thay đổi này sẽ giúp hệ thống trợ cấp trở nên dễ tiếp cận và hợp lý hơn đối với các gia đình và nhà cung cấp, đồng thời mang lại khả năng mở rộng phạm vi đủ điều kiện về thu nhập để nhiều gia đình có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính dù đang gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí chăm sóc trẻ em cao ngất ngưởng”. 

“Massachusetts đang có những động lực, sự phối hợp và quyết tâm chưa từng có để tìm ra giải pháp hiệu quả cho những thách thức mang tính hệ thống. Những thay đổi về quy định và chính sách đối với các chương trình hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em của Cơ Quan Quản Lý Healey-Driscoll đã được thực hiện với sự phối hợp của các chương trình và đối tác giáo dục trẻ nhỏ nhằm mang lại những cải thiện đáng kể, phản ánh quan điểm và trải nghiệm khác nhau của các gia đình. Những thay đổi này sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận và khả năng chi trả của các gia đình có thu nhập thấp, đồng thời hỗ trợ để nhiều nhà cung cấp tham gia vào các chương trình hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em của tiểu bang hơn”, theo Amy O'Leary, Giám Đốc Điều Hành Chiến Lược vì Trẻ Em

“Thay mặt cho các gia đình mà chúng tôi hợp tác, chúng tôi hoan nghênh sự lãnh đạo của EEC trong các quy định và chính sách hỗ trợ tài chính mới cũng như sự hợp tác liên tục với các đối tác cộng đồng. Những thay đổi này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao khả năng tiếp cận và tính công bằng cho các gia đình dễ bị tổn thương”, trích lời Sarah Levy, Luật Sư Cấp Cao tại Dịch Vụ Pháp Lý Greater Boston.  

“Tổ chức rất mong chờ được hợp tác với EEC và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em khác để đơn giản hóa, hiện đại hóa và mở rộng khả năng tiếp cận hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em. Những thay đổi này sẽ đặc biệt mang lại tác động tích cực cho khả năng tiếp cận và khả năng chi trả dịch vụ chăm sóc trẻ em ở các gia đình vô gia cư. Sự chuyển đổi về văn hóa đang diễn ra tại EEC là một thay đổi đáng hoan nghênh, sự chuyển đổi này tạo ra nhiều giải pháp tập trung vào gia đình hơn, phù hợp với thực tế và tính phức tạp trong cuộc sống của những gia đình đang đi làm”, theo Kate Barrand, Chủ Tịch & CEO của Tổ Chức vì Trẻ Em Vô Gia Cư

“Là nhà cung cấp dịch vụ thanh thiếu niên lớn nhất ở Massachusetts, chúng tôi biết những thay đổi đáng kể đối với hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em sẽ có tác động như thế nào đối với trẻ em và gia đình đang tham gia các chương trình giáo dục cho trẻ nhỏ và chương trình sau giờ học của chúng tôi. Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác với Cơ Quan Quản Lý Healey-Driscoll và các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục trẻ nhỏ khác trong suốt quá trình nhằm đơn giản hóa và hợp lý hóa thủ tục đăng ký hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em cũng như cập nhật các quy định, chính sách và thủ tục nhằm tập trung vào trải nghiệm của gia đình để tất cả trẻ em đều có thể tăng trưởng và phát triển”, Kate-Marie Roycroft, Giám Đốc Điều Hành của Liên Minh YMCA Massachusetts cho biết. 

“Liên Minh Câu Lạc Bộ Nam Sinh & Nữ Sinh Massachusetts bao gồm 40 tổ chức tại 64 địa điểm và đang tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của hơn 75.000 thanh thiếu niên mỗi ngày. Chúng tôi rất cảm kích Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ vì đã đơn giản hóa yêu cầu để quy trình tiếp cận nguồn tài trợ của các gia đình trở nên dễ dàng hơn. Tuy những nỗ lực này cần có thời gian nhưng nhờ sự hỗ trợ liên tục của EEC, các gia đình có thể tiếp cận các chương trình chất lượng với giá cả phải chăng trên khắp Khối Thịnh Vượng Chung, chẳng hạn như các chương trình do Câu Lạc Bộ Nam Sinh & Nữ Sinh cung cấp”, Jennifer Aldworth, Giám Đốc Điều Hành của Liên Minh Câu Lạc Bộ Nam Sinh & Nữ Sinh Massachusetts cho biết. 

“Việc EEC sẵn sàng tập hợp các nhà lãnh đạo về chính sách của tiểu bang và các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục trẻ nhỏ và dịch vụ ngoài giờ học thông qua các phiên làm việc liên tục đã thể hiện cam kết của cơ quan trong việc đảm bảo một hệ thống trợ cấp toàn diện, công bằng và thân thiện với gia đình. For Kids Only Afterschool vô cùng cảm kích cơ hội hợp tác với nhân viên EEC và các đồng nghiệp trên toàn tiểu bang để đưa ra định hướng trong tương lai về các chính sách và thủ tục trợ cấp. Chúng tôi rất mong chờ những thay đổi sắp tới và rất vui được hỗ trợ trẻ em và gia đình trên toàn tiểu bang nâng cao khả năng tiếp cận chương trình giáo dục trẻ nhỏ và chương trình ngoài giờ học chất lượng cao”, theo Briana Flannery, Phó Giám Đốc của tổ chức For Kids Only Afterschool.  

“Square One đã chứng kiến một thay đổi lớn trong những nỗ lực gần đây của Ủy Viên Kershaw và đội ngũ cán bộ tại Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ MA nhằm tăng cường không chỉ tiếng nói của trẻ em và gia đình mà còn cả kinh nghiệm và chuyên môn của nhà cung cấp. Tôi đánh giá cao tính minh bạch của nhóm hợp tác này cũng như cam kết chung của chúng ta trong việc giảm bớt rào cản cho các gia đình đang đi làm và trẻ em dễ bị tổn thương. Chúng ta đang chứng kiến và trải nghiệm một thay đổi thực sự trong lĩnh vực của mình - sự thay đổi sẽ mang lại chất lượng học tập cao hơn cho trẻ nhỏ cũng như dịch vụ chăm sóc ổn định, dễ tiếp cận cho các gia đình đang đi làm”, Dawn DiStefano, Chủ Tịch kiêm CEO của Square One cho biết.   

“Khi có dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng, các gia đình nói riêng và toàn bộ nền kinh tế Massachusetts nói chung cũng sẽ ở trạng thái tốt nhất”, Tom Weber, Giám Đốc Điều Hành của Liên Minh Doanh Nghiệp Massachusetts về Giáo Dục Trẻ Nhỏ và là Thành Viên của tổ chức Eastern Bank Foundation. “Tôi hoan nghênh những nỗ lực thúc đẩy dịch vụ chăm sóc trẻ em như một cơ sở hạ tầng kinh tế nhằm gia tăng lực lượng lao động và hỗ trợ khả năng dịch chuyển kinh tế, mang lại lợi ích cho mọi người”.

###

Media Contact for Cơ Quan Quản Lý Healey Driscoll Công Bố Những Cải Thiện Đáng Kể đối với Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính Cho Việc Chăm Sóc Trẻ Em

 • Department of Early Education and Care 

  The Department of Early Education and Care's mission is to support the healthy growth and development of all children by providing high quality programs and resources for families and communities.
 • Help Us Improve Mass.gov with your feedback

  Feedback