Thông Tin về COVID-19 (COVID-19 Information in Vietnamese)

Các tài liệu liên quan đến Bệnh do Vi-rút Corona năm 2019 (COVID-19)

Table of Contents

Vắc-xin COVID-19 (COVID-19 vaccine)

  • Người từ 6 tháng tuổi trở lên đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Massachusetts đều được đi chủng ngừa. điểm gần bạn.
  • (People age 6 months and older who live, work, or study in Massachusetts can get vaccinated. Find a location near you.)

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) về Vắc-xin COVID – Công Chúng (COVID-19 vaccine: frequently asked questions)

 

 

Vắc-xin COVID-19: Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh (COVID-19 Vaccine: Facts for Parents)

 

Thai Kỳ và Thuốc Chủng Ngừa COVID-19 - Các Thắc Mắc Thường Hỏi (Pregnancy and the COVID-19 vaccine - frequently asked questions)

 

Thông Tin về Liều Bồi Dưỡng COVID-19: Thông Tin Nhanh (COVID-19 vaccine boosters - fast facts)

 

Hãy tin tưởng vào thực tế. Hãy tiêm vắc-xin. (Trust the facts. Get the vax.)

 

Được thử nghiệm. An toàn. Hiệu quả. Miễn phí. (Tested. Safe. Effective. Free.)

 

Vắc-xin COVID-19 – Điều quý vị cần biết (COVID-19 vaccine - what you need to know)

 

Vắc-xin COVID-19 - Không Cần Có ID hay Bảo Hiểm (COVID-19 vaccine: no ID or insurance needed)

Thuốc Chủng Ngừa COVID-19 - An Toàn và Hiệu Quả cho Mọi Người từ 6 Tháng Trở Lên (COVID-19 Vaccine: Safe and Effective for Everyone 6 Months and Older)

 

Liều vắc-xin COVID-19 tăng cường:  Giảm nguy cơ của bạn (COVID-19 boosters: reduce your risk)

Ngăn chặn sự lây lan (Stop the spread)

Bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị khỏi COVID-19 (Protect yourself, your family, and your community from COVID-19)

 

Chọn và Đeo Khẩu Trang (Selecting and wearing a mask)

Xét Nghiệm COVID-19 (COVID-19 testing)

 

Tổng Quan về Xét Nghiệm (Overview of COVID-19 testing)

 

Tầm Quan Trọng của Xét Nghiệm (Importance of COVID-19 testing)

 

Ai Nên Thực Hiện Xét Nghiệm COVID-19 tại MA (Who should get tested for COVID-19 in MA)

 

Ai Nên Thực Hiện Xét Nghiệm COVID-19 tại MA (Where to get tested for COVID-19 in MA)

Thông tin thêm (Additional information)

Bệnh Mạn Tính và COVID-19 - Hãy Giữ Gìn Sức Khỏe (Chronic disease and COVID-19 - staying healthy)

 

Cong Cụ Giao Tiếp Trực Quan về COVID-19 (Visual communication tool for COVID-19)

Help Us Improve Mass.gov with your feedback

Feedback