DIA Kreyol (Haitian Creole)

Enfòmasyon sou asirans pou aksidan nan travay

Depatman Aksidan Endistriyèl (DIA)

Se DIA ki okipe sistèm Konpansasyon Travayè Massachusetts. Sa a enkli deside sou dispit reklamasyon Konpansasyon Travayè, anfòse lwa Konpansasyon Travayè, bay founisè swen medikal sètifikasyon, epi founi lajan pou fòmasyon sekirite nan kote travay lan.

 

Feedback