An official website of the Commonwealth of Massachusetts
This page, DIA Kreyol (Haitian Creole), is part of
This page, DIA Kreyol (Haitian Creole), is offered by

DIA Kreyol (Haitian Creole)

Enfòmasyon sou asirans pou aksidan nan travay

Depatman Aksidan Endistriyèl (DIA)

Se DIA ki okipe sistèm Konpansasyon Travayè Massachusetts. Sa a enkli deside sou dispit reklamasyon Konpansasyon Travayè, anfòse lwa Konpansasyon Travayè, bay founisè swen medikal sètifikasyon, epi founi lajan pou fòmasyon sekirite nan kote travay lan.

 

Feedback