Press Release

Press Release  EOTSS kêu gọi công chúng tham gia vào Hội đồng quản trị công bằng và khả năng sử dụng kỹ thuật số

For immediate release:
2/20/2024
 • Executive Office of Technology Services and Security
 • Massachusetts Digital Service
 • Digital Accessibility and Equity Governance Board

Media Contact   for EOTSS kêu gọi công chúng tham gia vào Hội đồng quản trị công bằng và khả năng sử dụng kỹ thuật số

Christopher Smith, Director of Legislative and External Affairs

BOSTONTuần này, Hội đồng quản trị công bằng và khả năng sử dụng kỹ thuật số đã thông báo rằng họ sẽ kêu gọi công chúng đăng ký tham gia. Hội đồng được thành lập theo lệnh điều hành 614 do thống đốc Healey ký tên vào tháng 7 năm 2023 nhân kỷ niệm 33 năm Đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳ , nhiệm vụ của họ là củng cố tăng cường và thúc đẩu khả năng tiếp cận kỹ thuật số và đối xử công bằng ở Massachusetts.  Uỷ ban sẽ đưa ra các khuyến nghị cho văn phòng Điều hành dịch vụ công nghệ và An ninh (EOTSS) và Giám đốc tiếp cận công nghệ thông tin (CIAO) về tất cả các khía cạnh của chính sách, các vấn đề mua sắm và vận hàng cần thiết để tăng cường  khả năng tiếp cận nhằm cung cấp các dịch vụ và thông tin của nhà nước cho tất cả cư dân.

Hội đồng quản trị đặc biệt tìm kiếm các thành viên công chúng có kiến ​​thức chuyên môn và/hoặc kinh nghiệm sống chung với người khuyết tật. Các thành viên sẽ do thư ký EOTSS bổ nhiệm và sẽ phục vụ theo sự hài lòng của thư ký trong nhiệm kỳ hai năm.

Chúng tôi mong muốn được làm việc với công chúng, những người có thể mang lại hiểu biết sâu sắc, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sống của họ để giúp định hình các sáng kiến về khả năng tiếp cận cho Khối thịnh vượng chung,” Giám đốc tiếp cận Ashley Bloom cho biết, Ông ta mới bắt đầu làm CIAO vào tháng trước và đã bắt đầu là chủ tịch cho DAEGB.

"Trong thời điểm mà phần lớn hoạt động kinh doanh của tiểu bang được thực hiện trực tuyến và kỹ thuật số, chúng tôi nhận thấy sự cấp thiết phải làm cho tất cả cư dân có thể kinh nghiệm tiếp cận kỹ thuật số đó,” Thư ký EOTSS và Giám đốc Thông tin tiểu bang Jason Snyder cho biết. “Chúng tôi rất háo hức và tự hào nâng cao các ưu tiên về quyền truy cập và công bằng của cơ quan Quản lý Healey-Driscoll vào môi trường kỹ thuật số, đồng thời chúng tôi rất vui mừng được mời công chúng tham gia vào Ban Quản trị công bằng và khả năng tiếp cận kỹ thuật số.

Với tư cách là ban thư ký lãnh đạo về công nghệ và an ninh mạng của tiểu bang, EOTSS chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động công nghệ thông tin của cơ quan quản lý và đảm bảo rằng tất cả các cơ quan thuộc bộ điều hành tuân thủ các tiêu chuẩn, chính sách và thủ tục đã được công bố. Phương pháp doanh nghiệp này có một khung duy nhất và toàn diện, và đảm bảo rằng tiểu bang đáp ứng mọi nhu cầu về công nghệ, bao gồm quyền riêng tư dữ liệu, quản lý nguy cơ an ninh mạng, cũng như khả năng tiếp cận và công bằng kỹ thuật số thông qua việc tạo ra chương trình Công bằng và Tiếp cận Kỹ thuật số.

###

Media Contact   for EOTSS kêu gọi công chúng tham gia vào Hội đồng quản trị công bằng và khả năng sử dụng kỹ thuật số

 • Executive Office of Technology Services and Security 

  Our mission is to provide secure and quality digital information, services, and tools to customers and constituents when and where they need them.
 • Massachusetts Digital Service 

  Our mission at Mass Digital is to help our partners use the best technology, design, and data to make every interaction with Massachusetts government simpler, faster, and more meaningful. Mass Digital is part of the Executive Office of Technology Services and Security (EOTSS).
 • Digital Accessibility and Equity Governance Board 

  The Digital Accessibility and Equity Governance Board aims to promote digital accessibility in the Commonwealth. It will guide the Secretary and the Chief IT Accessibility Officer (CIAO) of the Executive Office of Technology Services and Security (EOTSS) on digital equity, including standards, policies, procurement, and federal funding opportunities.
 • Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

  Please do not include personal or contact information.
  Feedback