• This page, Thông tin cho các thành viên MassHealth đang mang thai, is   offered by
 • MassHealth

Thông tin cho các thành viên MassHealth đang mang thai

MassHealth luôn sẵn sàng hỗ trợ trong khi quý vị mang thai và hơn nữa!

MassHealth chi trả cho các dịch vụ y tế cho các thành viên MassHealth đủ điều kiện trong thời gian mang thai, sinh sản, và trong suốt 12 tháng sau khi kết thúc thai kỳ, bất kể tình trạng nhập cư của quý vị hoặc thai kỳ kết thúc như thế nào. Hãy báo cho MassHealth biết quý vị đang mang thai.

Quý vị không phải là thành viên MassHealth?

Ngay cả khi quý vị không thể nhận MassHealth trong quá khứ, quý vị có thể đủ điều kiện ngay bây giờ vì quý vị đang mang thai, bất kể tình trạng nhập cư của quý vị.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về tính đủ điều kiện và nộp đơn xin MassHealth tại đây. Quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi theo số (800) 841-2900, TDD/TTY: 711.

Table of Contents

Danh sách liệt kê dành cho các thành viên MassHealth đang mang thai

1. Liên lạc với MassHealth để cho chúng tôi biết quý vị đang mang thai

Hãy báo cho MassHealth biết quý vị đang mang thai. Quý vị có thể nhận được các phúc lợi bổ sung, bất kể tình trạng nhập cư của quý vị. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin về bảo hiểm của quý vị.

Rất dễ dàng để quý vị thông báo việc mang thai! Quý vị không cần bất kỳ giấy tờ bổ sung hoặc bất cứ điều gì từ bác sĩ của mình. Quý vị có thể báo cho chúng tôi biết bằng những cách sau đây:

Lựa chọn #1: Gọi cho Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của MassHealth theo số (800) 841-2900, TDD/TTY: 711. Các nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Có sẵn dịch vụ thông dịch.

Lựa chọn #2: Cập nhật tình trạng mang thai của quý vị trên cổng thông tin thành viên

Lựa chọn #3: Đến Trung tâm Đăng ký MassHealth (MEC) gần quý vị hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến. Quý vị cũng có thể đặt lịch hẹn tại mass.gov/masshealthappointment.

Lựa chọn #4: Gửi đơn thông báo mang thai tại https://www.mass.gov/lists/masshealth-member-forms

[subheading]

2. Đặt lịch hẹn khám trước khi sinh

Gặp nhà cung cấp dịch vụ y tế sớm trong thai kỳ là điều quan trọng để quý vị và em bé luôn khỏe mạnh. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) hoặc chương trình bảo hiểm y tế của quý vị có thể giúp tìm bác sĩ sản khoa/phụ khoa (OB/GYN), y tá hộ sinh có chứng nhận (CNM) hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trước khi sinh khác.

Lưu ý: Quý vị KHÔNG cần giấy giới thiệu chăm sóc y tế liên quan đến thai kỳ bao gồm những lần đi khám thai.

Gọi cho chúng tôi theo số (800) 841-2900, TDD/TTY: 711 nếu quý vị cần trợ giúp.

3. Ghi danh vào Chương trình Dinh dưỡng cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh & Trẻ em (WIC)

WIC là một chương trình dinh dưỡng dành cho các gia đình đủ điều kiện ở Massachusetts. WIC cung cấp thực phẩm lành mạnh, kiến thức về dinh dưỡng, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và giới thiệu đến dịch vụ y tế và các dịch vụ khác miễn phí. Hầu hết các thành viên MassHealth đang mang thai đủ điều kiện nhận WIC.

Để biết thêm thông tin và nộp đơn xin, hãy nhấp vào đây.

4. Liên lạc với chương trình bảo hiểm y tế MassHealth của quý vị. Họ có thể cho quý vị biết nếu có thể nhận thêm các phúc lợi hoặc chương trình bổ sung không

Quý vị có thể nhận được các phúc lợi hoặc chương trình bổ sung, tùy thuộc vào chương trình MassHealth của quý vị. Những chương trình bổ sung có thể bao gồm ghế ngồi cho trẻ sơ sinh trên xe miễn phí, các lớp giáo dục về thai sản, hỗ trợ tìm nhà ở và dinh dưỡng, và quản lý chăm sóc y tế.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số (800) 841-2900, TDD/TTY: 711 để tìm hiểu về chương trình MassHealth của quý vị.

5. Cân nhắc tìm một người hỗ trợ thai phụ (doula) để được chăm sóc nhiều hơn

MassHealth chi trả các dịch vụ hỗ trợ thai phụ, tùy thuộc vào giới hạn bảo hiểm của MassHealth, cho các thành viên MassHealth trong khi họ đang mang thai, trong khi sinh và tối đa 12 tháng sau khi thai kỳ kết thúc. Dịch vụ cung cấp người hỗ trợ thai phụ của MassHealth có thể cung cấp hỗ trợ nằm ngoài y tế về mặt cảm xúc, thông tin và thể chất cho quý vị và gia đình dựa trên nhu cầu riêng của quý vị.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về dịch vụ hỗ trợ thai phụ và cách tìm nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ thai phụ MassHealth.

6. Bắt đầu lên kế hoạch sau khi sinh em bé

 • Tìm hiểu về các chương trình có thể giúp quý vị và gia đình như nghỉ phép có lương vì lý do gia đình và y tế (PFML). PFML là một chương trình được thiết kế để giúp mọi người ở Massachusetts vẫn có lương khi nghỉ làm vì lý do gia đình hoặc y tế. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.
 • Hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ y tế về cách quý vị dự định cho con bú và những hỗ trợ mà quý vị có thể cần. Nhà cung cấp có thể giúp quý vị nhận một máy hút sữa và túi bảo quản sữa miễn phí được MassHealth chi trả. WIC có thể giúp quý vị hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và sữa bột cho em bé của quý vị. Nhấp vào đây để tìm xem tài liệu nuôi con bằng sữa mẹ.
 • Hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị về cách giữ an toàn cho quý vị và em bé và cần làm gì sau khi sinh. Nhấp vào đây để tìm hiểu về các dấu hiệu cảnh báo cần để ý.
 • Hãy suy nghĩ về các lựa chọn chăm sóc trẻ em. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các hỗ trợ cho gia đình và tìm kiếm các chương trình chăm sóc trẻ em trong cộng đồng của quý vị.

Các dịch vụ được MassHealth chi trả

MassHealth chi trả cho các dịch vụ y tế trong thời gian mang thai, sinh sản, và sau khi sinh trong 12 tháng sau khi kết thúc thai kỳ. Các dịch vụ được chi trả cho thành viên đang mang thai và sau sinh bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Chăm sóc trước khi sinh trong thai kỳ
 • Chăm sóc sau sinh trong 12 tháng sau khi kết thúc thai kỳ
 • Chăm sóc sinh sản tại các bệnh viện và trung tâm sinh sản tự do
 • Dịch vụ hỗ trợ thai phụ - doula (nhấp vào đây để tìm hiểu thêm)
 • Máy hút sữa và túi bảo quản sữa - nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ hoặc chương trình bảo hiểm y tế của quý vị để đặt hàng những thứ này
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm tư vấn kế hoạch hóa gia đình, phòng tránh thai và chăm sóc khi phá thai (nhấp vào đây để tìm hiểu thêm)
 • Chăm sóc sức khỏe hành vi, bao gồm điều trị sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần vì sử dụng chất gây nghiện
 • Chăm sóc nha khoa, bao gồm kiểm tra, vệ sinh, trám răng, mão răng và điều trị tủy răng (nhấp vào đây để tìm hiểu thêm)

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ được MassHealth chi trả, hãy nhấp vào đây. Nếu quý vị cần giúp tìm hiểu thêm về bảo hiểm MassHealth của mình, hãy liên lạc với My Ombudsman. Hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ có sẵn và đều miễn phí.

Bảo hiểm MassHealth cho trẻ sơ sinh

Hãy nhớ báo cho MassHealth biết sau khi quý vị sinh em bé. Quý vị có thể làm theo một số cách thức sau:

Lựa chọn #1: Yêu cầu bệnh viện điền vào đơn khai sinh (NOB). Quý vị có thể hỏi nhà cung cấp dịch vụ y tế của mình về quy trình của bệnh viện. Quý vị nên liên lạc với MassHealth để đảm bảo em bé của quý vị đã được ghi danh hoàn chỉnh với ngày sinh và thông tin chính xác.

Lựa chọn #2: Gọi cho Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của MassHealth theo số (800) 841-2900, TDD/TTY: 711. Các nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Có sẵn dịch vụ thông dịch.

Lựa chọn #3: Báo cáo thay đổi trong cổng thông tin thành viên.

Em bé của quý vị sẽ được MassHealth bao trả trong ít nhất 12 tháng bắt đầu từ ngày sinh. Để chọn bác sĩ nhi khoa cho em bé của quý vị và ghi danh cho bé nhận chương trình bảo hiểm y tế, hãy gọi cho chúng tôi theo số (800) 841-2900, TDD/TTY: 711. Quý vị cũng có thể vào trang https://masshealthchoices.com/.

Tài liệu về sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần vì sử dụng chất gây nghiện (sức khỏe hành vi)

Quý vị có biết khoảng 1 trong 7 phụ nữ mang thai và các bậc phụ huynh mới làm cha mẹ có thể bị trầm cảm hoặc bị chứng lo âu không? Quý vị sẽ không bị đơn độc vì chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ!

 • Behavioral Health Help Line hoạt động 24/7 để giúp tất cả cư dân của Massachusetts. Gọi hoặc nhắn tin đến số 833-773-2445 hoặc vào trang web để trò chuyện trực tuyến.
 • Community Behavioral Health Centers (CBHC) là trung tâm có các chương trình điều trị sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần vì sử dụng chất gây nghiện. Để tìm một CBHC gần quý vị, hãy nhấp vào đây.
 • National Maternal Mental Health Hotline cung cấp hỗ trợ trước thai kỳ, khi mang thai và sau thai kỳ, hoạt động 24/7, miễn phí, bảo mật. Gọi hoặc nhắn tin đến số 833-TLC-MAMA (833-852-6262).
 • Postpartum Support International of Massachusetts có thể giúp quý vị tìm một nhóm hỗ trợ tại địa phương và các nguồn lực khác.
 • Moms Do Care hỗ trợ chuyên biệt ở nhiều địa điểm cho những người đang mang thai, sau khi sinh và nuôi dạy con cái bị rối loạn tâm thần vì sử dụng chất gây nghiện trong quá khứ hoặc hiện tại.
 • FIRST (Families In Recovery SupporT) Steps Together Xem phần Ghé thăm tận nhà để biết thêm thông tin.

Hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị về các nguồn lực và hỗ trợ khác về sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần vì sử dụng chất gây nghiện.

Chương trình ghé thăm tận nhà

Chương trình ghé thăm tận nhà có thể giúp kết nối quý vị và gia đình với các dịch vụ và tài nguyên cần thiết. Các dịch vụ bao gồm các lần trực tiếp ghé thăm tận nhà, các nhóm phụ huynh nuôi dạy con cái và kết nối với các nguồn lực cần thiết.

Massachusetts Department of Public Health (Sở Y tế Công cộng Massachusetts) cung cấp một số chương trình ghé thăm tận nhà miễn phí, tự nguyện và bảo mật cho các gia đình đủ điều kiện đang chờ sinh hoặc các gia đình đủ điều kiện có trẻ nhỏ, trong các cộng đồng được chọn.

 • Early Intervention Parenting Partnerships (EIPP) hỗ trợ các gia đình khi bắt đầu mang thai đến ngày sinh nhật đầu tiên của trẻ.
 • FIRST (Families In Recovery SupporT) Steps Together hỗ trợ phục hồi và nuôi dạy con dành cho những người đang mang thai và nuôi dạy con bị ảnh hưởng vì sử dụng chất gây nghiện ở hiện tại hoặc trong quá khứ và có ít nhất một trẻ từ 5 tuổi hoặc nhỏ hơn. Quý vị không cần phải sống chung với con mình. Các dịch vụ được cung cấp bởi các nhân viên có cùng hoàn cảnh được qua đào tạo, họ là những phụ huynh đang phục hồi và những cố vấn về sức khỏe tâm thần được đào tạo chéo về việc nghiện và nuôi dạy con cái.
 • F.O.R. Families (Follow-Up Outreach Referral) hỗ trợ các gia đình đang ở trong các nơi ở tạm trú khẩn cấp chuyển tiếp từ tình trạng vô gia cư đến nhà ở ổn định.
 • Healthy Families America hỗ trợ các gia đình khi bắt đầu mang thai đến ngày sinh nhật thứ 3 của trẻ. Điều này bao gồm việc nuôi dạy con lần đầu tiên ở Hoa Kỳ.
 • Parents as Teachers cung cấp dịch vụ cho các gia đình đang mang thai và phụ huynh đang nuôi dạy con cái trong suốt quá trình học hết mẫu giáo.
 • Welcome Family cung cấp dịch vụ y tá ghé thăm tận nhà trong 90 phút (chỉ một lần) dành cho nhân viên chăm sóc có trẻ từ sơ sinh đến 8 tuần tuổi.

The Children's Trust cung cấp Healthy Families Massachusetts, chương trình ghé thăm tận nhà miễn phí giúp các phụ huynh từ 23 tuổi trở xuống lần đầu có con.

Massachusetts Early Intervention (Can thiệp sớm) là một chương trình dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (từ sơ sinh đến 3 tuổi) bị chậm phát triển hoặc có nguy cơ bị chậm phát triển, có ở toàn bang.

Contact   for Thông tin cho các thành viên MassHealth đang mang thai

Phone

Các nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Có sẵn dịch vụ thông dịch.

Các nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Có sẵn dịch vụ thông dịch.

Date published: September 11, 2023
Last updated: May 23, 2024

Help Us Improve Mass.gov  with your feedback

Please do not include personal or contact information.
Feedback